tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Hjärtsjuka kan gynnas av högre BMI

Publicerad: 31 augusti 2019, 05:48

Individer som redan haft en hjärtinfarkt skulle enligt nya data kunna ha något mer övervikt än vad som rekommenderas i dag, utan att öka risken för ny sjukdom.

Foto: Getty Images

Individer med stabil kranskärlssjukdom tycks kunna ha ett högre BMI än dagens rekommendationer utan att det ökar risken för ny sjukdom. Resultaten kan komma att bidra till en förändrad syn på viktnedgång hos patientgruppen, enligt en svensk expert som står bakom studien.

Ämnen i artikeln:

ESC

Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


– Det verkar som att ett optimalt BMI för den här patientgruppen ligger mellan 25 och 30, det vill säga högre än vad som normalt rekommenderas i internationella riktlinjer, säger Claes Held, professor i kardiologi och verksam vid Uppsala Clinical Research center och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Han är försteförfattare av studien som han presenterar som ett abstract på söndagen vid den pågående kardiologikongressen ESC i Paris.

I studien har forskarna utgått från ett omfattande material av nästan 16 000 individer med stabil kranskärlssjukdom. Majoriteten hade haft en hjärtinfarkt och medelåldern var 64 år. Alla fick sitt BMI, det vill säga kroppsmasseindex, uppmätt vid studietidens början och följdes mellan tre och fem år med avseende på nya hjärt-kärlhändelser eller död.

Efter uppföljningstiden visade det sig att det fanns ett samband mellan BMI och risken att drabbas av ny hjärt-kärlsjukdom. Lågt och högt BMI kopplas i studiematerialet till en ökad risk. Men den lägsta risken fanns hos individer med ett BMI som ligger över de som rekommenderas i allmänna riktlinjer. Detta fenomen, den så kallade fetmaparadoxen, har beskrivits tidigare för patienter med hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Enligt resultaten var risken att behöva sjukhusvård för hjärtsvikt, hjärtrelaterad död och död oavsett orsak efter tre år, lägst för personer med BMI mellan 26 och 27. Det intervallet klassas i allmänna riktlinjer för övervikt.

För risken att drabbas av stroke såg forskarna ingen liknande koppling med BMI.

– De riktlinjer som används inom vården i dag baseras på en population som är både yngre och friskare än de patienter som vi möter. De nya resultaten öppnar för att vi kanske inte behöver driva på så hårt för viktnedgång hos de som har BMI 25 till 30, säger Claes Held.

Varför ett högre BMI skulle kunna ha en skyddade effekt vet inte forskarna.

– En tänkbar, spekulativ förklaring skulle kunna vara att när man väl har drabbats av sjukdom kan det vara en fördel att ha lite mer kroppsliga resurser i form av muskler och fett än att vara extremt smal, säger Claes Held.

Alla deltagare behandlades med sekundärpreventiva läkemedel. Resultaten justerades för riskfaktorer som bland annat ålder, rökning och kön.

Läs abstract till studien:
Claes Held med flera. Body mass index and its association to cardiovascular outcomes in patients with stable coronary heart disease – experiences from the STABILITY study. 

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev