Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Högre risk för astma om mormor rökte

Publicerad: 29 september 2015, 22:01

Foto: Thinkstock

Även om mamman inte rökte som gravid har barnet en ökad risk för astma om mormodern gjorde det, visar en studie på tusentals svenska barn, mammor och mormödrar.


Ämnen i artikeln:

ERS

Effekten av rökning kan kvarstå över generationer, visar en svensk studie som presenteras under ERS-kongressen. Studien visar att om mormodern rökte under graviditeten hade hennes framtida barnbarn en ökad risk för astma.

– Vi ser framförallt att mormoderns rökning har effekt på tidigt debuterande astma som blir bestående hos barnbarnet. Där ser vi en relativt kraftig effekt, det är runt 20 procents ökad risk att barnet när det är mellan ett till sju år måste medicinera för astma om mormodern rökt under graviditeten, säger Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, som presenterar studien på onsdagen på ERS.

I studien ingick mormödrar, deras döttrar och deras barnbarn. Forskarna hämtade via register in uppgifter om rökning under graviditet hos både mormödrarna och mödrarna och astma hos barnen.

Skillnaderna kvarstod trots att man bland annat kontrollerade för socioekonomiska faktorer, utbildningsnivå, om mamman rökte och om någon av föräldrarna hade astma. Det talar för att det faktiskt är mormoderns rökning som ökar risken för astma, menar Bertil Forsberg.

– Om mormodern rökte vägde hennes barn i snitt mindre. Döttrar till rökare i den här studien vägde alltså mindre när de föddes, men hade samtidigt ett högre BMI när de skrevs in på mödravården. Det är i sig en riskfaktor för astma hos barnet, men även om vi tog hänsyn till mammans födelsevikt och BMI så finns ändå effekten av mormoderns rökning kvar, säger han.

Var resultaten oväntade?

– Tidigare studier på möss har visat att om man exponerar dem för nikotin så får man astmaliknande lungförändringar även hos ungarna, vilka har med av- och påslag av gener att göra. Det kallar man för generationsöverförda epigenetiska förändringar. Dessutom har tidigare studier på människor också antytt liknande resultat, men de har haft svagheter i att uppgifter om mormoderns rökning samlats in från mamman i efterhand, säger Bertil Forsberg.

Han menar att en styrka med studien är att uppgifterna om mormoders rökning samlats in av barnmorskor i början av graviditeten och att rökande kvinnor inte kunnat tacka nej till studien.

– En svaghet i studien är att vi vet ganska lite om morfaderns rökvanor. Däremot har vi kontrollerat om huruvida morfäderna vårdats för lungcancer eller kol.

Trots att rökning minskat kraftigt så har inte förekomsten av astma minskat. Bertil Forsberg menar att studien visar att astma kan förklaras av både arv och miljö, men påpekar att de inte vet vilka mekanismer som ligger bakom sambandet, bara att även förhållanden från tidigare generationer påverkar risken.

– Vi ser att det är ett samband mellan mormoderns rökning och barnbarnets risk för astma, men är det nikotinet eller något annat som är orsaken?

Han nämner att de gärna skulle vilja göra en studie som sträcker sig över ytterligare en generation, men rökvanor under graviditeten började registreras först 1982. De planerar att se om farmoderns rökning också ger en ökad risk för astma hos barnbarnet.

I studien ingick 44 853 mormödrar som fick 46 197 döttrar mellan 1982 och 1986. Döttrarna fick 66 271 barn mellan 1996 och 2000. Uppgifterna om mormoderns och mammans rökning under graviditeten kom från svenska födelseregistret, vilket är kvinnans egna uppgifter till barnmorskan. Forskarna hämtade uppgifter om uthämtade astmaläkemedel för barnen från läkemedelsregistret.

De delade sedan in barnen i fyra grupper; de som inte hade några tecken på astma, de som hade en tidigt debuterande astma som gick över, de som hade en tidigt debuterande astma med behandling även efter tre års ålder och de som hade en sent debuterande astma.

Studien:

Caroline Lodge med flera. Does grandmateral smoking increase the risk of asthma in grandchildren? ERS 2015.

AMINA MANZOOR

Ämnen i artikeln:

ERS

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev