Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

”Imponerande effekt vid myelom”

Publicerad: 3 juni 2015, 13:02

Asco 2015. Resultat för nya antikroppar mot myleom var en höjdpunkt på årets kongress inom hematologisk onkologi för professor Håkan Mellstedt.


Ämnen i artikeln:

MyelomHodgkins lymfomASCO

Onkologi är så klart huvudtemat på Asco-kongressen. Men de senaste åren har programmet även inkluderat mer och mer om de kroniska hematologiska sjukdomarna. I år ägnades till exempel en av fyra presskonferenser åt forskningsnyheter inom hematologi.

Håkan Mellstedt, som är hematolog och senior professor i onkologisk bioterapi vid Karolinska institutet, lyfter främst fram en studie på den nya CD38-antikroppen daratumumab vid mycket framskridna stadier av multipelt myelom.

Bland patienter som hade slutat svara på minst tre tidigare behandlingar var det nu nästan en av tre som svarade på daratumumab med en genomsnittlig duration på 7,4 månader.

– Det är en mycket imponerande effekt vid myelom i så sent sjukdomsstadium. Den vidare utvecklingen av det här läkemedlet blir intressant att följa, säger Håkan Mellstedt.

En annan studie på myelom som fått uppmärksamhet i Chicago gäller antikroppen elotuzumab som i tillägg till annan behandling i förlängde den progressionsfria överlevnaden med fem månader hos patienter som fått återfall.

– Det är också ett intressant resultat men inte lika imponerande som det för daratumumab, säger Håkan Mellstedt.

Ovan nämnda resultat kan ses som exempel på hur nya läkemedel förbättrat behandlingen av myleom de senaste åren. Håkan Mellstedt tror därmed att behovet av stamcellstransplantationer kan komma att minska.

– Åtminstone gäller det de autologa stamcellstransplantationerna där man använder patientens egna stamceller för att kunna ge höga doser cytostatika. De allogena transplantationerna där man utnyttjar kroppens immunförsvars för att angripa tumörcellerna tror jag kommer att ha bibehållen plats i terapin, säger han.

Inom kronisk lymfatisk leukemi kom nya resultat från ett av de nya läkemedel som på senare tid lanserats mot sjukdomen. Det gäller ibrutinib som i en studie  visade sig kunna fördröja sjukdomsutveckling i tillägg till standardbehandling hos patienter som fått återfall i sjukdomen.

– Resultatet är bra men mer än bekräftelse av vad andra studier visat med ibrutinib. Trots att effekten på progressionsfri överlevnad är stor är andelen kompletta responser tämligen liten. Här finns det utrymme att sikta högre, säger Håkan Mellstedt.

Vid lymfom lyfter han fram resultat av antikroppskonjugatet bretuximab-vedotin, där ett cytostatikum kopplats till en antikropp riktad mod CD30 och gavs tillsammans med standardbehandling, se här och här .

– Vid Hodgkins lymfom och diffust storcelligt lymfom kunde man se en mycket god effekt men inte klart relaterat till uttrycket av CD30 på tumörcellerna. Vid Hodgkins lymfom skulle man kanske kunna ge det här läkemedlet och slippa ge till exempel cytostatika som bleomycin och strålbehandling och därmed minska lung- och hjärttoxicitet, säger Håkan Mellstedt.

Slutligen framhåller han en studie där man undersökt hur man på ett snabbare sätt kan få reda på hur bra ett nytt läkemedel är. Det handlar om sammanställning av data vid follikulära lymfom, en sjukdom som generellt sett har en god prognos.

– Normalt sett är utfallsmåttet progressionsfri överlevnad men det tar flera år att få reda på det eftersom sjukdomen utvecklar sig så långsamt. Nu såg man en väldigt bra korrelation mellan andelen kompletta responser i början av behandlingen, vid 30 månader, och senare progressionsfri överlevnad. Där har vi en markör som kan underlätta utvärdering av behandlingar, säger Håkan Mellstedt.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

MyelomHodgkins lymfomASCO

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev