lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Kol-patienter får sämre vård än cancersjuka

Publicerad: 27 september 2015, 11:57

Foto: Thinkstock

Under sista veckan i livet mår kol-patienter sämre än cancerpatienter, antyder en svensk registerstudie som presenterades under ERS-kongressen.

Ämnen i artikeln:

ERSKol

Patienter med svår kol-sjukdom har ofta låg livskvalitet. Men lite är känt om vården i livets slutskede för dessa patienter.

– Det har inte varit samma prioritet på kroniska sjukdomar som för cancer, säger Magnus Ekström, forskare vid Lunds universitet och läkare i Karlskrona.

I registerstudien jämfördes 1 128 kol-patienter med 56 843 cancerpatienter som dog mellan den 1 januari 2011 och den 14 oktober 2013 i Sverige.

När forskarna jämförde vilka symtom och vilken vård kol- och cancerpatienter fick under deras sista vecka i livet såg de att kol-patienter oftare dör på sjukhus. De fick också mindre specialiserad palliativ vård i hemmet än cancerpatienter. Symtomen var ganska lika mellan patientgrupperna, men kol-patienterna led mer av andnöd och oro. De hade däremot mindre ont och mådde mindre illa än cancerpatienterna.

– Det finns en tydlig skillnad i vården av dessa patienter. Studien visar att kol-patienter inte fick tillräcklig symtomlindrande behandling i livets slutskede trots att de hade många svåra symtom såsom andfåddhet, ångest och smärta. Det behövs ett bättre omhändertagande av patienter med kroniska lungsjukdomar, säger Zainab Ahmadi, doktorand vid Lunds universitet och läkare i Karlskrona.

Magnus Ekström tycker att studien visar att lungläkare borde samarbeta med den palliativa vården och bygga upp gemensamma mottagningar och program.

– Kol-patienterna hade liknande symtom som cancerpatienterna under deras sista vecka i livet, men det fanns inte samma beredskap för att ta hand om dem. För cancerpatienterna är vården planerad i förväg, men inte för kol-patienterna, säger han.

Posterpresentation:

Zainab Ahmadi med flera. End of life care in oxygen-dependent chronic obstructive pulmonary disease and cancer: A national population based study. ERS 2015.

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev