måndag20 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Kortare tid till antibiotika efter fokus på sepsis

Publicerad: 26 april 2015, 12:50

Professor Karin Thusky, specialist på infektionssjukdomar, driver antibiotikafrågor. Foto: Lisa Blohm

ECCMID 2015. Ett cancersjukhus i Australien har skapat ett särskilt spår för att snabba på vägen till rätt behandling. Tiden till antibiotika har kortats och mortaliteten ser ut att minska.

Ämnen i artikeln:

ECCMID

LB


Peter MacCallum Cancer Centre ligger i Melbourne. Det är ett renodlat cancersjukhus och ett av sju där professor Karin Thusky, specialist på infektionssjukdomar, driver antibiotikafrågor. Hon såg en stor kunskapslucka inom ett speciellt område.

– Både våra yngre och våra äldre läkare missade patienter med sepsis. Och om det finns en kunskapslucka hos läkarna, så kan du tänka dig hur det ser ut hos sjuksköterskorna, säger Karin Thusky, som är på plats på ECCMID i Köpenhamn.

När sepsis inte upptäcks snabbt, ökar förstås risken att patienterna dör. Sepsis är också en relativt vanlig komplikation bland cancerpatienter. Med hjälp av bland annat fokusgrupper hittades flera steg som behövde förbättras. Till exempel fanns det på vissa delar av sjukhuset för få som snabbt kunde sätta en kanyl för administration av antibiotika. Många läkare var också rädda för att ge så stora mängder vätska som rekommenderas vid sepsis.

En modell, eller spår, för hur misstänkt sepsis skulle hanteras togs fram. Det handlade om att:

■  Snabbt upptäcka fler patienter med sepsis.
■  Kortande av tiden till första dosen antibiotika, bland annat genom att ha fler som snabbt kunde sätta en kanyl.
■ Använda rätt sorts antibiotika.
■ Mätning av laktatnivåer för att upptäcka dålig blodtillförsel i vävnader.
■ Ge tillräckliga mängder vätska.

– Det handlar om att träna alla att faktiskt göra saker på ett sätt så att saker händer snabbt, säger Karin Thusky.

Hon berättar att det främst var sjuksköterskorna som drev på utvecklingen. Med den nya modellen som ram kan de nu snabbt börja mäta laktatnivåer och sätta kanyler för administration av antibiotika. Modellen för sepsis skulle följas på hela sjukhuset. Sepsisfallen kan dyka upp både hos redan inneliggande patienter och hos dem som bara kommer för besök på en mottagning.

Inom ramen för en studie undersökte man vad som hände i en grupp med 176 patienter där man följde det nya sepsis-spåret och jämförde den gruppen med 111 patienter från perioden mars till december 2012, före modellens införande. I spårgruppen mättes laktat hos 75 procent av sepsispatienterna, mot 17 procent i den historiska gruppen. Mediantiden till den första dosen antibiotika halverades från 110 minuter till 55 och en högre andel fick direkt rätt sorts antibiotika. Mortaliteten inom 30 dagar (av alla orsaker) var 7,4 procent i spårgruppen och 18,9 i den historiska gruppen.

I studien på ECCMID presenteras skillnaderna som signifikanta. Karin Thusky påpekar dock själv att studien har klara begränsningar. Jämförelsen med historiska data är svår och man har till exempel inte tagit hänsyn till skillnader i patientsammansättning. Men en studie med fler patienter pågår och en entusiastisk Karin Thusky låter övertygad om att Peter MacCallum Cancer Centre har hittat en framgångsrik modell. Den har också börjat användas på canceravdelningar på andra sjukhus i Melbourne.

Karin Thusky tycker för övrigt att det är hög tid att sätta större fokus på en snabb upptäckt och behandling av sepsis. Här finns liv att rädda, tror hon, på samma sätt som särskilt fokus på upptäckt och omhändertagande vid hjärtinfarkt och stroke har haft effekt.

Ben Teh, Karin Thursky med flera: The road to reduced mortality in sepsis: Implementation of a hospital-wide sepsis pathway in a cancer hospital.

Relaterat material

”Ebola ser inte ut som vi fick lära oss på universitetet”

Oväntat fall av fästingburen sjukdom hos tidigare frisk

Så har harpesten spridits i Västeuropa

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev