Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Kvinnor sökte vård senare vid stora hjärtinfarkter

Publicerad: 28 augusti 2016, 06:22

Sofia Sederholm Lawesson, kardiolog och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Foto: Carl-Magnus Hake/Dagens Medicin

Tjugofyra minuter i snitt. Så mycket längre tar det för kvinnor, jämfört med män innan de tar en första kontakt med sjukvården efter symtom på hjärtinfarkt, enligt en ny svensk studie. Nu vill forskare korta den tiden – för bägge könen.


Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktESC

– Överlag har sjukvården lyckats korta tiden till behandling när patienterna tagits om hand. Men det finns mer att göra för att få patienterna att söka vård snabbare, vilket i sin tur förbättrar prognosen efter behandling, säger Sofia Sederholm Lawesson, kardiolog och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Tillsammans med sina forskarkollegor har hon sammanställt data om 449 svenska patienter med stora så kallade ST-höjningsinfarkter. Syftet var att ta reda på skillnader mellan könen när det gällde fördröjning att vända sig till sjukvården.

Överlag tog det alltså längre tid för kvinnorna, i median 90 minuter, jämfört med 66 minuter för männen, innan de tog på något sätt tog kontakt med sjukvården, till exempel genom att ringa 112, vända sig till 1177 eller själva ta sig till akuten eller en vårdcentralen.

– Symtombilden är den viktigast faktorn som hänger ihop med tiden det tar att söka vårdkontakt. Har man kraftigare symtom är den tiden kortare och har man atypiska symtom, som smärta i mage och rygg tar det längre tid. Detta kan förklara en del av skillnaderna vi ser mellan könen, säger Sofia Sederholm Lawesson.

En annan skillnad var att kvinnor oftare än män ringde till 1177 som första medicinska vårdkontakt i stället för att ringa 112. Det senare är det man ”ska” göra vid symtom på hjärtinfarkt – Detta kan förklara att det tog ytterligare lite längre tid för kvinnorna att få en EKG-diagnos för hjärtinfarkt, nämligen 44 minuter längre, jämfört med männen, säger Sofia Sederholm Lawesson.

Ytterligare ett fynd i studien var att ha någon anhörig närvarande vid symtomstart tycks påskynda första vårdkontakt.  Detta gällde både män och kvinnor.

– Med tanke på att kvinnor lever längre och oftare lever ensamma på äldre dar kan detta vara en faktor som bidrar till att kvinnor kommer senare till vården vid hjärtinfarkt, säger Sofia Sederholm Lawesson.

Vad kan man då göra för att påskynda vårdkontakten? Sofia Sederholm Lawesson påpekar att det gjorts upplysningskampanjer på området fast med klent resultat.

– Det är oerhört svårt att ändra sådana här beteenden. Men kanske kan man nå bättre resultat om man vänder sig till riskgrupper, till exempel de som redan haft hjärtinfarkt. Vi skissar på en sådan kampanj men det är för tidigt att säga när den kan starta och hur den ska utformas, säger hon, säger hon.

Läs abstract till studien:  
Sofia Sederholm Laweson med flera. Gender differences in first medical contact and pre­hospital delay times in ST­elevation myocardial infarction. Presenterad på ESC-kongressen 2016, abstract P5650.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktESC

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev