Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Läkemedel krympte lungtumörer resistenta mot EGFR-hämmare

Publicerad: 31 maj 2014, 10:26

Asco 2014. Patienter med spridd icke småcellig lungcancer som inte längre svarar på konventionella läkemedel riktade mot EGF-receptorn kan få hjälp av den nya EGFR-hämmaren AZD9291, enligt en ny fas 1-studie.


Ämnen i artikeln:

ASCO

– I dag finns ingen standardbehandling för den här patientgruppen. Vår studie indikerar att AZD9291 kan bli ett nytt effektivt behandlingsalternativ, även om vi ännu är tidigt ute, säger Pasi Jänne, huvudansvarig för studien, i ett pressmeddelande från Asco.

Totalt ingick 199 patienter i studien. De fick olika doser av det experimentella läkemedlet, vilket räknas som en tredje generationens tyrosinkinashämmare av EGF-receptorn.

Tumörbördan krympte hos 51 procent av deltagarna. Effekten var särskilt tydlig hos patienter vars tumörer hade mutationen T790M, vilken är den vanligaste orsaken till resistens mot EGFR-hämmare. Här svarade 64 procent på behandlingen, jämfört med 23 procent bland dem som inte hade mutationen.

Effekten tycktes långvarig hos nästan alla av dem som svarade. Vid den aktuella uppföljningen hade den patient som stått längst på behandlingen haft sin tumör under kontroll i mer än åtta månader.

Forskarna poängterar att det ännu är för tidigt att säga om det nya läkemedlet kan förlänga livet hos patienterna. De konstaterar också att vidare studier av AZD9291 enbart kommer att göras hos patienter med mutationen T790M.

På biverkningssidan tycks AZD9291 ge färre hudutslag än konventionella EGFR-hämmare. Det här antas bero på att läkemedlet är mer selektivt för de muterade EGF-hämmare som finns i tumören, jämfört med de som finns i huden.

EGF-receptorn förmedlar tillväxtsignaler till tumören, vilka alltså kan blockeras genom behandling med EGFR-hämmare. Dessa läkemedel fungerar dock bara hos de patienter vars tumörer uttrycker muterade EGF-receptorer, vilket förekommer hos 10 till 15 procent av västerländska patienter och 40 procent av asiatiska patienter.

Bakom AZD9291 står läkemedelsföretaget Astra Zeneca.

Studien presenteras på Asco-kongressen den 31 maj 2014. Läs abstract här.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev