Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Ledtråd till behandling av hjärtinfarkt utan propp

Publicerad: 29 augusti 2016, 05:30

Bertil Lindahl.

Foto: Carl-Magnus Hake

Tidigare har det inte funnits studier på behandling av hjärtinfarkt utan förträngningar i kranskärlen. En svensk uppföljning ger nu visst stöd för att sedvanliga statiner och ACE-hämmare kan ha effekt.


Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktLäkemedelESC

– Det här handlar om en inte helt ovanlig grupp patienter. Mellan 5 och 10 procent har inte synliga förträngningar i kranskärlen. Problemet är att vi egentligen inte har någon vetenskaplig evidens för hur dessa patienter ska behandlas. Alla interventionsstudier har gjorts på patienter med förträngningar, säger Bertil Lindahl, professor i kardiologi vid Uppsala universitet.

Tillsammans med sina forskarkollegor har han gått igenom över 9 000 infarktpatienter  i det svenska Swedeheart-registret. Samtliga hade inga tecken på förträngning.

Det visade sig att behandling med kolesterolsänkande statiner var kopplat till 22 procent lägre risk att drabbas av antingen död, ny hjärtinfarkt eller stroke eller inläggning på grund av hjärtsvikt, jämfört med att inte ha statinbehandling, under i snitt runt fyra års uppföljning.

En liknande effekt fanns för behandling med ACE-hämmare eller angiotensinreceptorblockerare, ARB, medan effekten var mer tveksam för betablockerare.

– Det här är ju en observationsstudie så vi kan inte vara säker på orsakssambanden. Men från våra resultat är det rimligt att man behandlar patienterna med statiner och ACE-hämmare eller ARB, vilket många av patienterna får, säger Bertil Lindahl.

Men för att vara säker behövs det randomiserade studier. Bertil Lindahl berättar att det finns tankar på att göra en sådan studie inom Swedeheart åtminstone när det gäller behandling med ACE-hämmare eller ARB.

– När det gäller statiner tycker vi nog att det sammantaget finns så mycket som pekar på nyttan med sådan behandling att det inte behövs en ny studie på dessa patienter, säger Bertil Lindahl.

Han betonar att det behöver göras mycket mer forskning på och större i kunskap i sjukvården om hjärtinfarkter utan förträngning på kranskärlsröntgen.

– En betydande andel av de här patienterna har sannolikt fått fel diagnos. I stället för hjärtinfarkt kan de till exempel handla om takotsubo eller hjärtmuskelinflammation, säger Bertil Lindahl.

Den aktuella studien har valts ut i det så kallade late breaker-programmet på ESC-kongressen i Rom, för särskilt emotsedd forskning. Bertil Lindahl presenterar resultaten i dag söndag. Studien har finansierats av Stiftelsen för strategisk forskning.

Läs abstract:
Bertil Lindahl med flera. Long-term associations between treatment with statins, renin-angiotensin system blockers, beta-blockers and outcome in patients with myocardial infarction with non-obstructive coronary artery disease. Presenterad på ESC-kongressen den 28 augusti 2016.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktLäkemedelESC

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev