Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Lovande resultat inom lungcancer

Publicerad: 3 juni 2013, 15:19

Asco 2013 Två läkemedel med nya verkningsmekanismer kan förlänga överlevnaden hos patienter med spridd icke-småcellig lungcancer, enligt nya studier.


Ämnen i artikeln:

ASCO

Under måndagen på Asco-kongressen presenterades två studier som ger hopp om bättre behandling för patienter med framskriden lungcancer och vars tumör slutat att svara på en första platinabaserad cytostatikakur.

I det ena fallet är det ett europeiskt forskarlag som redovisar resultatet av en fas 2-studie med läkemedelskandidaten ganetespib. Den har en ny verkningsmekanism som går ut på att blockera chaperonproteinet Hsp90, heat shock protein 90. Cancerceller använder det här proteinet för att stabilisera många andra proteiner som driver cellernas tillväxt.

I studien levde patienter som lottats till att få ganetespib i tillägg till cytostatikumet docetaxel i median 10,7 månader. Motsvarande siffra i kontrollgruppen som bara fått docetaxel var 6,4 månader. Överlevnadsfördelen var tydligast hos patienter som påbörjat behandlingen relativt tidigt efter den ursprungliga diagnosen.

Enligt forskarna är detta första gången som en randomiserad studie visar att ett läkemedel som blockerar Hsp90 har effekt vid cancer. De hoppas att resultaten ska upprepas i de pågående fas 3-studierna med läkemedlet.

Undersökningen finansierades av läkemedelsföretaget Synta Pharmaceuticals.

I den andra studien har ett annat europeiskt forskarlag undersökt läkemedelskandidaten nintedanib bland drygt 1 300 patienter. Slutsatsen är att deltagare som lottats till nintedanib i tillägg till cytostatikumen docetaxel fick en förlängd så kallad progressionsfri överlevnad med i snitt 0,7 månader, jämfört med patienter som bara fick docetaxel.

Progressionsfri överlevnad är tiden fram till dess att sjukdomen förvärras. Siffrorna i respektive grupp var 3,4 respektive 2,7 månader.

Det fanns en sammantagen trend till bättre överlevnad med nintedanib men denna var bara statistiskt signifikant hos patienter med den histologiska typen adenocarcinom, där överlevnadsfördelen var 2,3 månader. Hos patienter med skivepitelcancer var överlevnaden inte bättre med nintedanib.

Nintedanib blockerar tre olika receptorer för tillväxtfaktorer som är inblandade i blodkärlsnybildning. Vid ett eventuellt godkännande skulle nintedanib blir det första läkemedlet med den här verkningsmekanimsen vid lungancer. Detnväntas i så fall framför allt få en roll hos de runt 85 procent av patienterna vars tumörer inte är postiva för EGF-receptorn. Patienter som är positiva för EGFR får i stället andra redan godkända EGFR-blockerande läkemedel.Studien har finansierats av företaget Boehringer Ingelheim.

Läs abstract till studierna:

Suresh S. Ramalingam med flera. A randomized study of ganetespib, a heat shock protein 90 inhibitor, in combination with docetaxel versus docetaxel alone for second-line therapy of lung adenocarcinoma (GALAXY-1).
 ■ Martin Reck med flera. Nintedanib (BIBF 1120) plus docetaxel in NSCLC patients progressing after first-line chemotherapy: LUME Lung 1, a randomized, double-blind phase III trial.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev