Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Målriktad behandling imponerade

Publicerad: 2 juni 2014, 06:30

Asco 2014. Flera studier som visar vinster med olika målriktade behandlingar vid spridd icke-småcellig lungcancer är det bästa på årets kongress, enligt onkologen Simon Ekman.


Ämnen i artikeln:

ASCO

– Lungcancer får en alltmer framträdande roll på Asco. Området går i bräschen när det gäller att hitta skräddarsydd behandling vid cancer. Det är mycket uppmuntrande, säger Simon Ekman, överläkare och ansvarig för thorakal onkologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Som årets höjdpunkter väljer han bland annat ut ett par tidiga studier med tredje generationens EGFR-hämmare hos patienter som slutat svara på konventionella EGFR-hämmare. Det handlar om Astra Zenecas nya läkemedel AZD9291 och Clovis dito CO-1686.

Bland patienter som har tumörmutationen T7090M svarar upp till 60 procent på behandlingen med krympt tumörbörda, enligt studierna.

– Det är en mycket bra responssiffra och de här nya läkemedlen har också en mer fördelaktig biverkningsprofil jämfört med tidigare EGFR-hämmare. AZD9291 har redan godkänts i USA som så kallat breakthrough-läkemedel och kan användas kliniskt. Det är remarkabelt då det än så länge bara finns fas 1-data, säger Simon Ekman.

Även för patienter som har så kallade ALK-positiva tumörer har det kommit nya spännande resultat, enligt honom.

En studie visar att ALK-hämmaren crizotinib har en plats i första linjens behandling av spridd lungcancer, tack vare nästan fyra månaders ökad progressionsfri överlevnad, jämfört med cytostatika.

– Vi har ju haft det på känn att patienter med ALK-positiv spridd cancer har nytta av behandlingen direkt, snarare än när de slutat svara på cytostatika, vilket är indikationen i dag. Men vi har tyvärr inte kunnat erbjuda behandlingen. Det kommer vi nu nog snart kunna göra, säger Simon Ekman.

För patienter som slutat svara på crizotinib kommer det antagligen finnas ett alternativ i läkemedlet ceritinib. Detta tack vare en studie som visar upp till tre månaders fördel i progressionsfri överlevnad för ceritinib jämfört med cytostatika i andra eller tredje linjens behandling och oavsett om patienter har fått crizotinib tidigare.

– Det är också ett spännande resultat och ceritinib har också fått så kallad breakthrough-status i USA, säger Simon Ekman.

Kongressen bjuder också på en del nyheter för den majoritet av lungcancerpatienterna som varken har ALK-positiv cancer eller cancer med muterad EGF-receptor. En studie visade till exempel att patienter som slutat svara på platinabaserad cytostatika kan tjäna 1,5 månader i överlevnad om de får tillägg av den angiogeneshämmande antikroppen ramucirumab till taxanbaserad cytostatika.

– Det kanske inte låter så mycket, men i andra linjens behandling är det generellt svårt att se effekt av några behandlingar. Så det här tillskottet blir välkommet, i synnerhet som det också fungerar för cancer av skivepiteltyp där alternativen är ännu färre än vid adenocarinom, säger Simon Ekman.

Ytterligare ett alternativ som är på väg är den EGFR-hämmande antikroppen necitumumab. En studie visar att tillägg av detta läkemedel till cytostatika i första linjen resulterade i 1,6 månaders bättre överlevnad, jämfört med bara cytostatika.

– Studien var gjord på patienter med skivepitelcancer, där alternativen alltså hittills varit förhållandevis få. Så också detta läkemedel är välkommet, säger Simon Ekman.

Relaterat material

Bättre överlevnad vid spridd lungcancer

Läkemedel krympte lungtumörer resistenta mot EGFR-hämmare

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev