Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Navelsträngsblod bättre än omatchad benmärg

Publicerad: 1 juni 2013, 09:24

Leukemidrabbade barn som fick celler från navelsträngsblod klarade sig oftare än de som fick benmärg från en donator som inte matchade dem helt.


Ämnen i artikeln:

ASCO

Leukemidrabbade barn som fick celler från navelsträngsblod klarade sig oftare än de som fick benmärg från en donator som inte matchade dem helt.

Forskning på långtidsöverlevnad efter en benmärgstransplantation gäller ofta vuxna som har fått benmärg från ett syskon vars HLA-typ är identisk med deras egen. Forskarna bakom denna studie har valt att undersöka hur det går för leukemidrabbade barn som har fått celler från navelsträngsblod i stället för benmärg, enligt forskargruppen ett område där det har saknats långtidsresultat.

Studien omfattar barn under 18 år som hade haft antingen akut myeolisk eller lymfoblastisk leukemi och som ett år efter transplantationen levde och inte hade några tecken på återfall i sjukdomen. Totalt omfattar studien 666 barn, varav 349 i navelsträngsgruppen. Av de barn som fick benmärg fick 205 det från donatorer som matchade deras HLA-typ och i 112 fall hade det inte gått att hitta en exakt matchande donator.

Även bland de barn som fick celler från navelsträngsblod fanns det HLA-matchande och inte matchande donatorer. Studieförfattarna har dock valt att klumpa ihop hela navelsträngsgruppen till en, eftersom inga signifikanta skillnader i överlevnad syntes mellan undergrupperna.

De olika barngrupperna bedömdes vara jämförbara när det gällde sjukdomsbilden, däremot fanns det en del andra skillnader. Barnen som fick blod från navelsträngsceller var bland annat yngre och hade oftare fått en behandling utan strålning.

Forskarna använde multivariat analys för att jämföra långtidsöverlevnaden. Chansen att ett barn som levde och inte hade återinsjuknat ett år efter transplantationen levde åtta år efter transplantationen var större om barnet fått HLA-matchad benmärg eller navelsträngsceller, än om det hade fått benmärg som inte matchade helt. Mellan den HLA-matchade gruppen och navelsträngsgruppen sågs ingen signifikant skillnad.

I procent räknat låg chansen att leva efter åtta år på 81 procent vid HLA-matchad benmärg, 68 procent för annan benmärg och 78 procent när navelsträngsblod använts. Alla barn i studien har dock inte följts upp så länge som åtta år, eftersom transplantationerna är gjorda någon gång under perioden 2000 till 2009.

Forskarna konstaterar att deras långtidsuppföljning ger fortsatt stöd till att använda navelsträngsblod när det inte går att hitta en HLA-matchande benmärgsdonator eller när det är väldigt bråttom med transplantation till ett leukemidrabbat barn.

Läs abstract:

Chelsea Lee Collins med flera. Long-term survival after alternative donor transplantation in children with acute leukemia. 

Lisa Blohm

lisa.blohm@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev