Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Nedsatt insulinkänslighet kopplas till bristande självtillit

Publicerad: 27 september 2013, 09:34

Maria Eriksson, legitimerad psykolog och doktorand.

Foto: Sara Rörbecker

Personer som inte tror att det går att påverka den egna hälsan har oftare nedsatt känslighet för insulin än andra, visar nya data från ett västsvenskt diabetesprojekt.


Ämnen i artikeln:

EASD

”Tror du att man kan göra någonting själv för att bevara en god hälsa?”

Den frågan har Ulf Lindblad, professor i allmänmedicin vid Göteborgs  universitet, och hans kollegor ställt till slumpvis utvalda personer i  Vara och Skövde inom ramen för diabetesprojektet där.

Maria Eriksson, legitimerad psykolog och Ulf Lindblads doktorand, har  analyserat de svar som inkom från 2 564 personer – en svarsfrekvens på  76 procent av de tillfrågade – och undersökt hur de fördelar sig utifrån  personernas BMI, grad av fysisk aktivitet, utbildning, rökning och grad  av insulinresistens.

Totalt valde mer än var femte deltagare, 22 procent av männen och 21  procent av kvinnorna, svarsalternativet: ”Nej, jag tror inte att egen  insats har någon betydelse” – vilket kanske kan verka nedslående efter  decenniers budskap om vikten av rökstopp och motion.

Hos både män och kvinnor sågs ett signifikant samband mellan låg  tilltro till den egna förmågan att påverka hälsan och insulinresistens,  enligt de resultat som Maria Eriksson presenterar på diabeteskongressen  EASD i Barcelona.

När resultaten kontrollerades för andra faktorer kvarstod kopplingen för kvinnornas del, men inte för männens.

– Mitt budskap är att fokusera på att stärka patienternas tilltro  till sin egen förmåga. Man får börja där patienten är, förstå patientens  livssituation, fokusera på att det är viktigt att börja någonstans om  man inte orkar förändra hela sin livsstil, säger Maria Eriksson och  tillägger att det är viktigt att inte skrämma patienten.

Själv arbetar hon med KBT, kognitiv beteendeterapi.

Maria Eriksson tillägger att resultaten pekar mot att rutinmässig  screening om tilltro till egen förmåga att påverka hälsan är ett sätt  att hitta de patienter som skulle ha störst nytta av insatser för att  förebygga bland annat diabetes typ 2.

SARA RÖRBECKER

Ämnen i artikeln:

EASD

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev