Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Ny framgång för SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt

Publicerad: 29 augusti 2020, 13:23

Professor Maria Schaufelberger anser att dapagliflozin eller empaglinflozin bör till patienter med symtomgivande hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion. Bilden är från fjolårets ESC.

Foto: Carl-Magnus Hake

ESC 2020. En sammantagen relativ riskminskning med 25 procent för kardiovaskulär död och sjukhusinläggningar på grund av försämrad hjärtsvikt. Det blev resultatet när diabetesläkemedlet empagliflozin i en ny studie gavs till hjärtsviktspatienter i tillägg till sedvanlig behandling.


Ämnen i artikeln:

Boehringer-IngelheimHjärtsviktESC

− Resultatet är övertygande och pekar på att vi snarast bör införa den här typen av behandling i klinisk praxis, säger Maria Schaufelberger, professor i kardiologi vid Göteborgs universitet.

Empagliflozin är ursprungligen utvecklat som ett läkemedel mot typ 2-diabetes. Det tillhör klassen SGLT2-hämmare och verkar vätskedrivande genom att öka utsöndringen av glukos i urin.

Flera diabetesstudier har tidigare indikerat att denna typ av läkemedel även har effekt på hjärtsvikt. Det blev därför en stor nyhet på förra årets ESC-kongress när en renodlad hjärtsviktsstudie visade mycket goda resultat med SGLT2-hämmaren dapagliflozin.

De nu aktuella resultaten för empagliflozin går helt i samma riktning. Efter i median 16 månaders uppföljning hade någon händelse i det primära effektmåttet, kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning till följd av försämrad hjärtsvikt, inträffat hos 19,4 procent och 24,7 procent bland dem som lottats till aktiv behandling respektive placebo.

Resultaten är möjligen inte lika tydliga i studien med empagliflozin som i den för dapagliflozin, sett till att ingen statistiskt säkerställd skillnad uppnåddes i den förra studien för varken kardiovaskulär död eller död oavsett orsak.

Forskarna bakom empagliflozinstudien framhåller att patienterna här var något sjukare i sin hjärtsvikt än de i dapagliflozinstudien och att diabetesstudier snarare pekat på en överlevnadsfördel med empagliflozin än med dapagliflozin.

Maria Schaufelberger anser att man inte ska driva jämförelser mellan studierna för hårt.

− Studierna är mycket lika till sitt upplägg. Även om man ser något klarare huvudresultat i hjärtsviktsstudien för dapagliflozin, finns det en liten knorr med att man ser minskad försämring i njurfunktion i empaglinflozinstudien. Det viktiga är att vi ser en tydlig effekt i båda studierna och att vi bör erbjuda något av dessa läkemedel till våra patienter med symtomgivande hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion, säger hon.

I den nu aktuella studien ingick totalt 3 730 patienter som alla hade symtomatisk hjärtsvikt och minst 40 procents nedsatt vänsterkammarfunktion.

Resultaten i studien i var liktydiga i alla undergrupper, framhåller forskarna, till exempel bland patienter med och utan diabetes och bland patienter som också stod på det nya hjärtsviktsläkemedlet sakubitril-valsartan.

Empagliflozin gav upphov till fler okomplicerade genitala infektioner, jämfört med placebo, ett fynd som var väntat sett till verkningsmekanismen.

Studien presenteras i dag, lördag, på en så kallad hotlinesession vid den i år digitala kongressen för det Europeiska kardiologisällskapet, ESC. Resultaten publiceras samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine.

Läs abstract:

Milton Packer med flera. Cardiovascular and Renal Outcomes with Empagliflozin in Heart Failure. New England Journal of Medicine, publicerad online den 29 augusti 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2022190

Relaterat material

Nya riktlinjer vid flimmer lyfter vikten av ändrad livsstil

Deppiga unga riskerar hjärtinfarkt i medelåldern

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev