söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Nya resultat kan ändra praxis vid hjärtinfarkt

Publicerad: 1 september 2019, 12:30

Shamir Metha från McMaster university i Kanada presenterar resultat om nyttan av komplett revaskulering vis ESC-kongressen i Paris. Foto: Carl-Magnus Hake

Patienter med stora hjärtinfarkter tjänar på att få samtliga förträngda kranskärl åtgärdade snart efter infarkttillfället, sett till minskad risk att få hjärtinfarkt. Det visar den hittills mest omfattande studien av så kallad komplett revaskularisering.

Ämnen i artikeln:

Uppsala universitetESCHjärtinfarkt

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


− Resultaten är imponerande och visar på en stor behandlingsvinst. De kommer troligen ändra praxis över hela världen och spara ett stort antal hjärtinfarkter, säger Stefan James, professor i kardiologi vid Uppsala universitet.

Han har inbjudits av ESC att kommentera den internationella studien när den presenteras i dag söndag på kongressen i Paris.

När någon drabbas av akut hjärtinfarkt med ST-höjning på EKG görs vanligen primär PCI av infarktkärlet så fort som möjligt. Hos runt 40 procent av patienterna upptäcks då att även andra kranskärl är förträngda och frågan har varit om även dessa ska åtgärdas med förebyggande ballongvidgning och stentning.

Och det verkar alltså finnas goda skäl att göra det, enligt de nu aktuella resultaten från studien Complete, som baseras på en uppföljning av över 4 000 patienter.

Efter i snitt tre års uppföljning hade 7,8 procent av dem som lottats till komplett revaskularisering drabbats av någon händelse i det som forskarna kallar studiens första delprimära effektmått, hjärtinfarkt och kardiovaskulär död. Motsvarande siffra i kontrollgruppen, där man inte i anslutning till den första hjärtinfarkten åtgärdat andra förträngda kranskärl, var 10,5 procent.

Om man också räknar på andelen patienter som genomgått en ny revaskularisering var skillnaden ännu större, 8,9 procent jämfört med 16,7 procent.

När studien presenterades på en presskonferens på ESC-kongressen konstaterade försteförfattaren Shamir Mehta från McMaster university i Kanada att resultatet främst drevs av en minskad risk för hjärtinfarkter och minskat behov av revaskularisering.

− Jämfört med tidigare studier på området är detta den första som verkligen är stor nog för att visa effekt på hårdare effektmått, som hjärtinfarkt. Vi ser att effekten sitter i långvarigt där skillnaden mellan grupperna tycks öka med tiden, sade han.

Shamir Mehta framhöll också att resultaten i studien inte kom till priset av sämre säkerhet i form av till exempel blödningar, stenttromboser eller stroke. Det fanns inte heller någon statistiskt säkerställd skillnad i dödsfall oavsett orsak, även om dessa numerärt sett var något färre i interventionsgruppen.

Stefan James konstaterar att det enligt studien inte verkar spela någon roll när man gör den fullständiga revaskulariseringen.

− Den kan göras i samband med första sjukhusvistelsen eller inom 45 dagar. Men andra data pekar på att det troligen inte är idealiskt utan snarare riskfyllt att åtgärda andra kranskärl i samma seans som man åtgärdar infarktkärlet, säger Stefan James.

I Sverige har komplett revaskularisering vid hjärtinfarkt blivit vanligare de senaste tio åren, enligt Stefan James.

− En uppskattning är att vi utför behandlingen på runt hälften av de flerkärlssjuka infarktpatienterna, men här finns skillnader mellan sjukhus och sjukhus. De nu aktuella resultaten kommer troligen bidra till att fler får fullständig revaskularisering i Sverige, säger Stefan James.

Lett från Sverige pågår för tillfället en annan stor randomiserad prövning, Full revasc, av nyttan med fullständig revaskularisering. I ljuset av de nya resultaten är frågan vad som ska hända med den studien.

− Det måste diskuteras inom styrgruppen när de detaljerade resultaten från Complete är tillgängliga. Den svenska studien har förutsättningar att visa ännu starkare resultat men med hänsyn taget till etik och vetenskap måste diskussionen föras noggrant snarast när alla har tillgång till data, säger Stefan James, som är ordförande i den svenska studiens styrgrupp.

Resultaten från Complete publiceras även online i tidskriften New England Journal of Medicine samtidigt som de presenteras på ESC-kongressen.

Läs abstract nedan:

Shamir Mehta med flera. Complete Revascularization with Multivessel PCI for Myocardial Infarction (COMPLETE). New England Journal of Medicine, publicerad online den 1 september 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa1907775

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev