lördag1 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Överlevnad tycks blir längre vid melanom med ny immunterapi

Publicerad: 31 maj 2014, 08:14

Foto: Thinkstock

Asco 2014. Fyra av tio patienter med metastaserat malignt melanom var fortfarande i livet tre år efter att börjat behandling med den nya immunantikroppen nivolumab.

Ämnen i artikeln:

ASCOMalignt melanomHudcancer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Läkemedel som förbättrar immunsystemets förmåga att angripa tumörer har seglat upp som de hetaste i läkemedelsutvecklingen mot cancer.

Forskare presenterar nu långtidsdata för överlevnad hos melanompatienter som behandlats med läkemedlet nivolumab i en fas 1-prövning. Nivolumab är en så kallad PD1-immuncheckpointhämmare, vilken blockerar en signalväg som annars har en bromsande effekt på immunsystemet.

Tre år efter att patienterna börjat behandlingen var 41 procent fortfarande i livet. Motsvarande siffror för ett och två år var 63 respektive 48 procent.

Forskarna bakom studien konstaterar att de här siffrorna är betydligt högre än vad som man annars kan vänta hos patienter med metastaserat melanom som slutat svara på annan behandling.

Bland patienter där tumörbördan minskade efter att nivolumab sattes in så kvarstod den här effekten i median i 22 månader. Hos en del av dessa patienter som fått avbryta behandlingen, av skäl andra än att tumören börjat växa, så kvarstod ändå effekten i mer än 24 veckor.

Nivolumab studeras nu i fas 3-prövningar vid avancerat melanom. Först när de resultaten är klara går det att få ett mer tydligt besked om och hur mycket läkemedlet förbättrar överlevnaden.

Studien, som finansierats av läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb, presenteras på Asco-kongressen på måndag den 2 juni. Läs abstract till studien här.

Tidigare data från studien har presenterats på Asco-kongresserna 2012 och 2013, se länkar här intill.

Relaterat material

Ett race om nya läkemedel mot melanom

Ännu en ny antikropp bromsade melanom

Ännu mer lovande resultat vid melanom

Immunkombo gav bra effekt vid melanom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev