Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Positivt för antikroppar vid psoriasisartrit

Publicerad: 18 juni 2018, 10:46

Foto: Linnea Rheborg

Två fas 2-studier pekar på god effekt av antikroppsbehandling hos patienter med psoriasisartrit. En tredje har testats för att fördröja sjukdomsutveckling tidigt i förloppet.


Ämnen i artikeln:

EULAR

På förra årets Eularkongress presenterades antikroppen guselkumab som en ”gamechanger” för behandling av patienter med psoriasisartrit. En fas 2-studie visade då att patienter blev bättre i sina symtom efter 24 veckor. I år lyfte forskarlaget fram data från en ettårsuppföljning.

Deltagarna hade lottats till att få antingen IL-23-hämmaren guselkumab eller placebo. Redan efter 24 veckor uppvisade patienterna i behandlingsgruppen tydliga förbättringar i ledsymtom, svullna fingrar och tår, fysisk funktion och livskvalitet. Ytterligare 29 patienter från placebogruppen fick då behandling med antikroppen.

Efter 56 veckor var det 74 procent av de som fått behandlingen från start som nådde ACR 20 alltså en 20 procentig förbättring av symptom, vilket var det primära effektmåttet.  Även patienter som bytt från placebo vecka 24, eller senare, blev bättre i sin sjukdom. Omkring 80 procent av dessa nådde ACR 20. Det rapporterades dock vissa biverkningar i form av infektioner och två fall av allvarliga hjärt- kärlhändelser samt ett fall av malignitet.

57 procent av deltagarna som fått guselkumab från start nådde även PASI 100, vilket betyder att huden har läkt ut helt.

Guselkumab finns på marknaden under namnet Tremfya och är godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna.

I studien ingick från början 129 patienter med aktiv psoriasisartrit och psoriasisplack som täckte mer än tre procent av kroppen, trots att de stod på standardterapi. Forskarna ska nu gå vidare med en fas 3-studie för att ytterligare studera effekten.

I en annan fas 2-studie som presenterades vid samma välbesökta session under kongressen, undersöktes risankizumab, en antikropp som hämmar IL23P19 och på så vis påverkar inflammationsprocessen. Här lottades patienter till att få risankizumab med olika intervaller eller placebo i upp till 24 veckor.

När resultaten från behandlingsarmar samlades ihop, hade patienter som fått antikroppen oavsett intervall nått ACR20, vilket var det primära effektmåttet.

Även i den studien var infektion den vanligaste biverkningen och en patient av totalt 120 patienter som fick risankizumab drabbades av hjärt- kärlsjukdom. Forskarna bakom studien bedömer att säkerhetsprofilen var som förväntad.

Ett tysk forskarlag presenterade data som indikerar att tidig behandling med antikroppen sekukinumab skulle kunna fördröja sjukdomsprogressen hos patienter med psoriasis. Sekukinumab är en så kallad IL 17-hämmare.

Resultaten kom från en liten studie med 20 patienter med psoriasis men som inte utvecklat psoriasisartrit. Patienterna hade vid studiens början antingen över 6 på skalan PASI, en skala som anger graden av hudförändringar, påverkan på naglar och skalp, eller ledförändringar som syntes vid MRI eller datortomografisk avbildning.

Efter 24 veckor hade behandling med sekukinumab lett till minskad inflammation och ingen ytterligare ledförstörelse. Säkerhetsprofilen uppgavs vara samma som tidigare rapporterats för antikroppen.

Sekukinumab är godkänd i dag under namnet Cosentyx för behandling av plackpsoriasis, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit.

Läs mer i abstracts:

Deodhar med flera. Efficacy and safety results of guselkumab in patients with active psoriatic arthritis over 56 weeks from a phase 2A, randomized. Double-bild, placebo-controlled study. OP0308

P.J. Measse med flera. Efficacy and safety of risankizumab, a selsctive IL-23P19 inhibitor, in patients with active psoriatic arthritis over 24 weeks: results from a phase 2 trial. OP0307


E. Kampylafka med flera. Disease interception in psoriasis patients with subclicical joint inflammation by interleukin 17 inhibition with secukinumab – data from a prospective open lable study. OP035

Petra Hedbom

Teamledare

petra.hedbom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

EULAR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev