söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Resultat för immunterapi förändrar behandling av melanom

Publicerad: 3 juni 2015, 11:27

Johan Hansson, professor i onkologi. Foto: Carl-Magnus Hake

Asco 2015. Fynden från en stor randomiserad studie av kombinationsbehandling med två typer av immuncheckpointhämmare vid malignt melanom var en av höjdpunkterna inom hudcancer på årets kongress, enligt onkologiprofessorn Johan Hansson.

Ämnen i artikeln:

ASCOHudcancerMalignt melanom

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Studien visar att ipilimumab som tidigare använts ensamt i första linjen inte längre har en plats där, utan i stället bör behandlingen baseras på PD1-hämmare med eventuellt tillägg av ipilimumab, säger han.

Studien i fråga, kallad Checkmate 067, har fått stor uppmärksamhet på årets Asco-kongress, se länk nedan. Enligt resultaten var den progressionsfria överlevnaden generellt sett bättre för dem som fick PD1-hämmaren nivolumab än de som fick CTLA4-hämmaren ipilimumab i monoterapi mot avancerat melanom, se länk här nedan.

Och ännu bättre blev den för dem som fick kombinationen. Men för vissa patienter vars tumörer överuttryckte markören PD-L1 var enbart nivolumab lika bra som kombinationen. Det skulle kunna vara en vägledning för vilka patienter som bör ha kombinationen eller inte, enligt Johan Hansson.

– Samtidigt är de flesta bedömare eniga om att PD-L1 inte är tillräckligt validerad som markör. Det finns olika sätt att mäta nivåer av PD-L1 och behandlingsresultaten kan skilja sig åt mellan olika PD1-antikroppar, så vi måste ha säkrare sätt att hitta de patienter som kan klara sig på enbart anti-PD1, säger han.

Nivolumab har nyligen fått klartecken från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA vid melanom. Johan Hansson hoppas att införandet ska gå snabbt i Sverige när läkemedlet väl är helt godkänt.

– När ipilimumab kom fanns det den en period där vi inte alls hade tillgång till det läkemedlet. Det är bara att hoppas att det kan gå snabbare den här gången, och det finns det nog gott hopp om, säger Johan Hansson, som är verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna.

Även inom målriktad behandling vid B-Raf-muterat spritt melanom kom det viktiga resultat på mötet. Det handlar bland annat om långsiktiga överlevnadsdata för kombinationsbehandling med B-Raf-hämmaren dabrafenib och Mek-hämmaren trametinib. Studien, som också publicerades i Lancet, visar att det finns en överlevnadsfördel med kombinationsbehandlingen jämfört med enbart dabrafenib på runt sex månader.

– Fynden pekar på att detta kommer bli förstahandsbehandling i den här patientgruppen. Det som är intressant är att det finns en antydan om långtidsöverlevnad för vissa patienter, det vill säga att man tycks nå en platå på överlevnadskurvan precis som med immunterapierna, säger Johan Hansson.

Det presenterades också en motsvarande studie för kombinationen cobimetinib och vemurafenib, där kombinationen visade bättre progressionsfri överlevnad än enbart vemurafenib.

– Vad som var intressant i den studien var att man undersökt olika mutationer i tumörerna för att se om det fanns någon koppling till resistensutveckling. Men tyvärr hittade man inga sådana samband, säger Johan Hansson.

Han tillägger:

– Det pågår studier där man lägger till PD1-blockad till B-Raf- och Mek-hämning. De resultaten kan bli intressanta när de blir klara.

När det gäller kirurgisk behandling av tidiga melanom bjöd mötet på två viktiga studier, enligt Johan Hansson.

Den ena handlade om lymfkörtelutrymning när man hittar metastaser i den så kallade portvaktslymfkörteln. Slutsatsen var att det inte fanns någon överlevnadsfördel med att ta bort flera lymfkörtlar, jämfört med att bara observera patienterna.

– Visserligen får man fler återfall med att observera patienterna men om man följer patienterna noggrant så kan man operera bort tumörerna.Vinsten blir att man slipper biverkningar från lymfkörtelutrymningen. Jag tror den här studien kan bidra till att ändra praxis i Sverige, säger Johan Hansson.

Den andra studien handlade om vilka operationsmarginaler man ska ha kring de lite tjockare lokala melanomen, över två millimeter. En brittisk studie visar på att överlevnaden blir sämre när man tar bort vävnad med en centimeters marginal kring tumören, i stället för med tre centimeter.

– Resultaten ska ses mot bakgrund av en tidigare svensk studie där man lottat mellan två och fyra centimeters marginal och där man inte såg någon skillnad i överlevnad. Man bör alltså inte gå lägre än två centimeters marginal som man gör i Sverige nu, säger Johan Hansson.

Relaterat material

Immunkombo bäst vid en viss grupp av melanom

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev