Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Så skiljer sig symtombilden vid två typer av hjärtinfarkt

Publicerad: 28 augusti 2016, 13:24

Karin Hellström Ängerud, sjuksköterska och forskare vid Umeå universitet.

Foto: Carl-Magnus Hake/Dagens Medicin

Bröstsmärta är det mest karakteristiska symtomet på hjärtinfarkt. Men vissa andra symtom, som kallsvettningar, är vanligare vid allvarligare hjärtinfarkter med ST-höjning på EKG jämfört med dem utan ST-höjning, enligt en ny svensk studie.


Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktESC

– Det här visar vikten av att sjukhuspersonal ställer öppna frågor om symtom vid misstänkt hjärtinfarkt för att om möjligt snabbare ringa in de patienter som är i behov av extra snabbt omhändertagande, säger Eva Swahn, professor i kardiologi vid Linköpings universitet och en av forskarna bakom studien.

Hon och hennes kollegor har sammanställt  enkätsvar om bland annat symtom från nästan 700 svenska hjärtinfarktpatienter. Runt tre fjärdelar visade sig senare ha ST-höjning på EKG, vilket ofta innebär att det drabbade kranskärlet är helt igentäppt.

– Det finns förvånande lite forskning på skillnader i symtom vid hjärtinfarkt med eller utan ST-höjning, säger Karin Hellström Ängerud, sjuksköterska och forskare vid Umeå universitet.

Hon presenterar fynden på måndag under en postersession på ESC-kongressen i Rom.

Forskarna konstaterar som väntat att bröstsmärta var det vanligaste symtomet, vilket förekom i nästan 90 procent av fallen oavsett förekomst av ST-höjning på EKG. Förekomsten av smärta i andra regioner skiljde sig inte heller, förutom smärta i käkar och tänder som var vanligare vid ST-höjningsinfarkt om än med tämligen låg förekomst.

– Något som utmärkte icke-ST-höjningsinfarkt var att smärtan här oftare kom och gick, jämfört med ST-höjningsinfarkt, säger Karin Hellström Ängerud.

När det gäller andra symtom än smärta fanns en tydlig skillnad när det gällde kallsvettningar, där förekomsten var dubbelt så stor vid ST-höjningsinfarkt, 62 jämfört med 27 procent. Skillnaden var även betydande gällande illamående, vilket drabbade 34 procent vid ST-höjningsinfarkt och 17 procent vid icke-ST-höjningsinfarkt.

– Allting handlar inte om bröstsmärta vid hjärtinfarkt. Det finns andra symtom också och vi hoppas att våra resultat kan hjälpa sjukhuspersonal vid bedömning av misstänkt hjärtinfarkt, säger Karin Hellström Ängerud.

Läs abstract:
Karin Hellström Ängerud med flera. Differences in symptoms in relation to myocardial infarction type. Presenterad på ESC-kongressen 2016, abstract P3630.

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktESC

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev