Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Skelettmetastaser kan kräva mindre läkemedel

Publicerad: 2 juni 2014, 07:54

Asco 2014. Kvinnor med bröstcancer som spritt sig till skelettet fick samma effekt när de använde zoledronsyra mindre ofta.


Ämnen i artikeln:

ASCO

Sedan tidigare är det känt att 4 mg zoledronsyra var fjärde vecka minskar risken för frakturer och andra komplikationer hos patienter med bröstcancer som har metastaser som spritt sig till skelettet. Behandlingen är vanlig vid skelettmetastaser, men det har saknats evidensbaserade riktlinjer för hur den bör följas upp efter ett år.

I en ny studie som presenteras på Asco har forskare från MD Anderson Cancer Center i Texas randomiserat 403 kvinnor med bröstcancer till att antingen få zoledronsyra varje månad eller var tredje månad under ett år. Kvinnorna hade sedan tidigare behandlats med läkemedlet var fjärde vecka i cirka ett år.

Skillnaderna i skelettrelaterade händelser, så som frakturer eller kotkompressioner, mellan de två grupperna var små, 22 procent i gruppen som fick behandling varje månad och 23,2 procent i gruppen som fick läkemedel mer sällan. Några skillnader i smärtupplevelse och användning av smärtläkemedel fanns inte alls.

Studien pekar på att det kan vara lika bra att efter ett års behandling var fjärde vecka övergå till att endast ta zoledronsyra var tredje månad i stället för att fortsätta ta läkemedlet lika ofta som tidigare.

Forskarna framhåller i studiens slutsats att färre njurbiverkningar uppstod i gruppen som fick läkemedel mer sällan. Dessutom skedde två fall av osteonekros i käken bland dem som fick läkemedel oftare, medan inget sådant fall skedde i den andra gruppen. Osteonekros i käken innebär att delar av käkbenet dör och det är en biverkning som har rapporterats vid användning av läkemedlet.

I en presskommentar från Asco lyfts det fram att studien pekar på en möjlighet till mindre frekvent användning av läkemedlet, men det betonas också att resultaten bör tolkas försiktigt på grund av begränsningar i studiedesignen.

Läs abstract till studien:

Efficacy and safety of continued zoledronic  acid every 4 weeks versus every 12 weeks in women with bone metastases  from breast cancer: Results of the OPTIMIZE-2 trial.

SAMUEL LAGERCRANTZ

Ämnen i artikeln:

ASCO

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev