fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Skifte i dödsorsaker i medelåldern

Publicerad: 4 september 2019, 13:41

Det är ett skifte på gång i de vanligaste dödsorsakerna i rikare länder. Fler i åldrarna 35 till 70 avlider i cancer än i hjärt-kärlsjukdom.

Dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskar kraftigt vilket är den främsta förklaringen till att cancer nu är den vanligaste dödsorsaken för medelålders personer i rika länder, enligt en internationell studie. Den bilden speglas också i det svenska dödsorsaksregistret

Ämnen i artikeln:

ESC

PH


− Det handlar inte om någon explosion i dödlighet i cancer i höginkomstländerna. Faktum är att dödligheten minskar för båda dessa sjukdomsgrupper, åtminstone om man ser till Sverige. Men eftersom den minskar mest i hjärt-kärlsjukdom, säger Annika Rosengren professor i medicin vid Göteborgs universitet och en av forskarna bakom studien.

Fynden som presenteras på kardiologkongressen ESC i Paris bygger på data från den omfattande internationella Pure-studien där forskarna samlat in omfattande hälsodata och uppgifter från över 162 000 individer från 21 länder, däribland Sverige.

I den senaste analysen, som också publiceras i Lancet, har forskarna fokuserat individer mellan 35 och 70 år och tittat på förekomsten av och dödligheten i, en rad olika sjukdomar i låg-, medel- och höginkomstländer. Slutsatsen är att hjärt-kärlsjukdom liksom tidigare är den främsta dödsorsaken i låg och medelinkomstländer. Totalt står de för 40 procent av alla dödsfall.

Men i de höginkomstländer som ingår – Sverige, Kanada, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har cancersjukdomar alltså gått förbi och svarar nu för dubbelt så många dödsfall som hjärt-kärlsjukdom i den studerade åldersgruppen.

Det ser dock lite olika ut om man tittar på de ingående länderna var för sig. I både Sverige och Kanada var dödstalen i hjärt-kärlsjukdomar bland de undersökta individerna lägre än de i cancer, medan dock det omvända gällde i de bägge länderna på den arabiska halvön. Å andra sidan var de kardiovaskulära dödstalen lägre än de för cancer i flera av de undersökta länder i det ”övre” skiktet i medelinkomstländerna som Chile, Argentina och Polen.

− Jag tror att inom tio år kommer det här skiftet i dödsorsaker bli tydligt i många fler länder, sade Pure-studiens ledare Salim Yusuf från McMaster University i Kanada på en presskonferens på ESC-kongressen.

Han konstaterade att resultaten bekräftar andra studier på området som också pekat på att dödstalen i cancer är förbi dem för hjärt-kärlsjukdomar i flera rika länder.

− Vi ser till exempel detta mönster i flera delstater i USA, sade han på presskonferensen.

Resultaten från Pure-studien blir bekräftade när Dagens Medicin jämför med data ur det svenska dödsorsaksregistret, där det framgår att tumörsjukdomar år 2018 svarade för högre dödstal än cirkulationssystemets sjukdomar i den aktuella åldersgruppen. Men sett till dödsfall i alla åldersgrupper är hjärt-kärlsjukdomar fortfarande dominerande i Sverige med tumörsjukdomar på andra plats.

Att en större andel av dödsfallen i lägre åldrar nu orsakas av cancer skulle alltså kunna förklaras av den kraftiga minskningen i dödlighet i kardiovaskulära sjukdomar.

− I den aktuella åldersgruppen var till exempel död i hjärtinfarkt betydligt vanligare på 60- och 70-talen. Vi ser också att kolesterolnivåerna har sjunkit, liksom rökning, två viktiga riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Det tyder på att det är livsstilsförändringar som driver just den utvecklingen, säger Annika Rosengren till Dagens Medicin.

Hjärt-kärlsjukdomar står för de flesta sjukhusinläggningarna totalt sett i samtliga länder i studien. På andra plats ligger tillsammans med mag-tarmsjukdomar följt av cancer i hög- och medelinkomstländer. I låginkomstländerna hamnar istället infektionssjukdomar på andraplats.

Samma forskargrupp publicerar ytterligare en studie i Lancet där de i stället fokuserat på riskfaktorer. Slutsatsen där är att sju av tio fall av hjärt-kärlsjukdom kan förklaras av påverkbara riskfaktorer som högt blodtryck, fetma, kost, låg utbildningsnivå och miljö.

I diskussionsdelen skriver studieförfattarna att många insatser har gjorts för att minska riskerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. För cancer ser är riskfaktorerna fler och mer varierande och även om framsteg görs så är kopplingen mellan påverkbara faktorer och sjukdom mer komplex, vilket kan förklara att cancer nu blivit en ledande dödsorsak i höginkomstländer.

Personerna i studien inkluderades mellan år 2005 och 2016 och följdes i median under 9,5 år.

Läs mer i abstracts:

Gilles R Dagenais med flera. Variations in common diseases, hospital admissions, and deaths in middle-aged adults in 21 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. Lancet, publicerad online 3 september 2019. DOI: 10.1016/S0140-6736(19)32007-0
Salim Yusuf med flera. Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and mortality in 155 722 individuals from 21 high-income, middle-income, and low-income countries (PURE): a prospective cohort study. Lancet, publicerad online 3 septembre 2019.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev