torsdag23 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Studie av trombocythämmare överraskar

Publicerad: 3 september 2019, 08:50

Stefanie Schüpke, presenterar förvånande resultat om att trobocythämmaren prasugrel i en studie var bättre än tikagrelor. Foto: European Society of Cardiology 2019

Tikagrelor, den trombocythämmare som dominerar i Sverige, är sämre än konkurrenten prasugrel, åtminstone enligt en uppmärksammad studie som presenteras på ESC-kongressen.

Ämnen i artikeln:

Astra ZenecaUppsala universitetESCKärlkrampHjärtinfarkt

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Resultatet förvånade forskarna själva, medan andra experter har framfört både skeptiska och mer entusiastiska kommentarer.

− Vi hade designat studien för att kunna visa en fördel för tikagrelor, så vi blev mycket förvånade att resultatet blev det omvända, sade försteförfattaren Stefanie Schüpke vid en presskonferens på ESC-kongressen under söndagen.

Tillsammans med kollegor i hemlandet Tyskland genomförde hon studien Isar-React 5 som inkluderade över 4 000 patienter med akut kranskärlsjukdom. Deltagarna lottades till att antingen få tikagrelor eller prasugrel som en del i sin antitrombotiska behandling.

Det primära effektmåttet i studien var någon av händelserna död, ny hjärtinfarkt eller stroke inom ett år. Detta hade inträffat hos 9,3 procent i tikagrelorgruppen, jämfört med bara 6,3 procent i prasugrelgruppen. Någon skillnad i förekomst av allvarligare blödningar sågs inte mellan grupperna, utan de tycktes om något vara vanligare i tikagrelorgruppen.

− Resultatet är tydligt och jag tror det kan förändra behandlingsrekommendationer, sade Stefanie Schüpke.

Hon framhöll att studien i första hand inte var en direkt jämförelse mellan två läkemedel utan mellan två behandlingsstrategier. I enlighet med respektive läkemedels godkända dosering gavs alla patienter som lottats till tikagrelor en så kallad laddningsdos direkt efter randomisering, medan detta enbart skedde vid ST-höjningsinfarkt i prasugrelgruppen. Hos patienter utan ST-höjning gavs laddningsdos med prasugrel först då kranskärlens anatomi undersökts med angiografi.

Att läkemedlen inte gavs på samma sätt och att studien var ”öppen” var en försvårande faktor i hur resultaten skulle tolkas, enligt de två inbjudna experterna Gilles Montalescot från Paris och Roxana Mehran från New York, som diskuterade studien under två presentationer på ESC-kongressen.

Bägge experterna betecknade dock Isar-React 5 som en ”landmark study”. Men medan Roxana Mehran inte bedömde att studien ensamt skulle ändra behandlingsrekommendationer så tycktes Gilles Montalescot mer entusiastisk när han på söndagens hotline-session sa att ”studien kommer få betydelse för klinisk praxis och kommande behandlingsrekommendationer”.

Lars Wallentin, senior professor i kardiologi vid Uppsala universitet, var försteförfattare till Plato-studien som med sina nu tio år gamla huvudresultat lade grunden till att tikagrelor blivit den huvudsakliga trombocythämmaren i Sverige.

Han säger till Dagens Medicin att fynden i Isar-React 5 är ”extremt förvånande” och pekar bland annat på att den bättre effekten i prasugrelgruppen inte kom till priset av ökade blödningar.

− Mer blödningar är det förväntade i studier av antitrombotiska läkemedel om det ena är mer effektivt eller intas mer regelbundet än det andra, säger Lars Wallentin.

Han säger vidare:

− Det är svårt att förstå resultatet när inget i tidigare studier antytt att det skulle vara någon skillnad mellan läkemedlen varken avseende deras biologiska effekt på trombocyterna eller deras kliniska effekter i jämförelse med klopidogrel i de stora dubbelblinda kliniska studierna omfattande cirka 60 000 patienter. För mig har den nya studien som en i sammanhanget ganska liten öppen studie en begränsad trovärdighet och jag tror inte den ensamt kommer att ändra riktlinjer.

Varför det eventuellt skulle finnas en skillnad mellan läkemedlen kunde inte studiens försteförfattare Stefanie Schüpke säga säkert. På en presskonferens sa hon att det bland annat kan finnas skillnader i följsamhet mot bakgrund av att tikagrelor tas två gånger om dagen jämfört med en gång för prasugrel.

Studiens resultat är publicerade i New England Journal of Medicine, läs abstract nedan:

Stefanie Schüpke med flera. Ticagrelor or Prasugrel in Patients with Acute Coronary Syndromes. New England Journal of Medicine, publicerad online den 1 september 2019. DOI: DOI: 10.1056/NEJMoa1908973

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev