söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Swedeheart-liknande register sprids i Europa

Publicerad: 1 september 2019, 10:23

Lars Wallentin, senior professor i kardiologi vid Uppsala universitet, är en nyckelperson när det svenska Swedeheart nu lanseras i Europa. Här på ESC i Paris. Foto: Carl-Magnus Hake

Det europeiska kardiologisällskapet ESC har beslutat att bygga ett gemensamt europeiskt kvalitetsregister för hjärtsjukdomar. Det inspireras av och kommer till betydande del bygga på de svenska registren i Swedeheart.

Ämnen i artikeln:

ESCHjärtsviktHjärtinfarktFörmaksflimmer

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


− Detta är fantastiskt roligt och ett stort erkännande för det arbete vi gjort i Sverige som ju visat sig mycket framgångsrikt, sett till kvalitetsarbete, snabbt införande av nya behandlingar och nu under de senaste åren registerbaserade kliniska prövningar, säger Lars Wallentin, senior professor i kardiologi vid Uppsala universitet.

År 1990 startade han tillsammans med dåvarande doktoranden Ulf Stenestrand det svenska registret Riks-hia som sedermera blivit basen till Swedeheart-registren. Lars Wallentin är nu också en av nyckelpersonerna bakom den europeiska satsningen, som presenteras på ESC-kongressen i Paris.

− Jag har haft visionen i flera år att vi borde kunna göra någonting liknande Swedeheart på europeisk nivå. Nu har ESC beslutat om finansiering och stöd för vår projektplan i minst 2,5 år, säger han.

Till en början är planen att det europeiska registret, som kallas Euroheart, ska testas i fyra länder och registrera ett mer begränsat antal variabler kopplat till vården av akut kranskärlssjukdom. Men sedan ska fler länder kunna ansluta sig och registret ska även omfatta fler sjukdomar – med den tänkta ordningen klaffsjukdom, hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Det blir knappast något problem att få länder att vilja gå med i systemet, enligt Lars Wallentin.

− Vi ser ett särskilt stort intresse från runt 15 länder. Vi kommer nu att utvärdera dessa kandidater för att se vilka som är mest lämpliga att gå in i pilotfasen. De utvalda länderna måste ha nätverk av sjukhus, som verkligen vill satsa på kvalitetsutveckling, med stöd av register som kräver kontinuerlig inmatning av vissa data för alla patienter. De behöver också ha en viss it-infrastruktur på plats för att kunna sätta upp och driva it-systemen för det egna landet, säger han.

Pilottestningen av Euroheart ska enligt plan börja om ett halvår. Fram till dess kommer plattformen för Swedeheart utvecklas så att den blir internationellt gångbar och kan utlicensieras till andra länder.

− Vår plan är alltså att de deltagande länderna får hjälp från vår centrala grupp att utveckla sina egna Swedeheart-liknande system, vilket faktiskt redan skett i England, säger Lars Wallentin.

Fullt utbyggt ser han en enorm potential i det europeiska registret.

− Vi tror att en registerbaserad kvalitetsutveckling i många länder kommer att leda till en avsevärd förbättring av kvaliteten i vården med en förbättrad överlevnad och färre återinsjuknande liksom vi sett i Sverige. Dessutom kommer vi att få mycket bättre och snabbare säkerhetsövervakning av nya behandlingar med läkemedel och instrumentella ingrepp, säger Lars Wallentin och fortsätter:

− Och inte minst kan vi lättare svara upp mot behovet av att göra kostnadseffektiva registerbaserade randomiserade kliniska prövningar, där Sveriges patientantal är alldeles för litet för att kunna klara alla de studier som behövs för att ytterligare förbättra vården.

Läs mer om arbetet här.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev