söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Teknik för andningshjälp förkortade livet

Publicerad: 2 september 2015, 07:29

Foto: Thinkstock

ESC 2015. Nya forskningsresultat innebär nu att sjukvården helt slutat med att ge en viss typ av andningshjälp till patienter med central sömnapné orsakad av hjärtsvikt. Behandlingen leder nämligen till ökad dödlighet hos patienterna.

Ämnen i artikeln:

ESCALS

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


– Det här är otroligt viktiga resultat och vi är många som har väntat på dem. Tyvärr visade de något helt annat än vad många sömnforskare väntat sig, säger Eva Lindberg, överläkare vid sömn- och andningscentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Studien som presenterades på den europeiska kardiologikongressen i London gäller en patientgrupp som både har hjärtsvikt och central sömnapné. Det senare tillståndet innebär att bland annat att patienten har så kallad Cheyne-Stokes andning med periodvisa andningsuppehåll.

Den centrala sömnapnén är kopplat till sämre prognos och överlevnad varför man antagit att det kan vara gynnsamt att motverka andningsuppehållen med så kallad adaptiv servoventilering. Behandlingen innebär att patienten får ett konstgjort andningstag genom en mask varje gång ett andningstag uteblir.

I studien ingick över 1 300 patienter som alla fick rekommenderad medicinsk behandling och sedan lottades till att få eller inte få adaptiv servoventilering.

Efter i snitt ett års uppföljning fanns det ingen skillnad mellan grupperna, sett till det totala antalet dödsfall, svåra hjärtrelaterade händelser eller sjukhusinläggningar på grund av försämrad hjärtsvikt.

Sett enbart till överlevnaden fanns det en 28-procentig överdödlighet i gruppen som fått adaptiv servoventilering, jämfört med i kontrollgruppen.

När detta resultat blev känt i våras gick företaget bakom produkten direkt ut med ett säkerhetsmeddelande till sjukvården om att genast avsluta behandlingen.

– Den processen sköttes väldigt snyggt och snabbt. På en del håll i landet har man tidigare varit ganska benägna att använda behandlingen, men nu har man slutat att behandla på denna indikation, säger Eva Lindberg.

Frågan är nu varför effekten blev som den blev. Eva Lindberg tror liksom forskarna bakom studien att man hittills inte förstått vad Cheyne-Stokes andning egentligen innebär.

– Vi har ju trott att den är farlig. Men i själva verket kanske den är en skyddsmekanism för något annat vi inte begriper, säger hon.

Eva Lindberg tillägger att resultaten gäller just central sömnapné med svår hjärtsvikt och inte alls kan överföras på patienter med den vanligare formen av obstruktiv sömnapné där patienter ofta behandlas med så kallad CPAP.

Studien publiceras även New England Journal of Medicine och har bland annat finansierats av företaget Resmed.

Läs abstract:

Martin Cowie med flera. Adaptive Servo-Ventilation for Central Sleep Apnea in Systolic Heart Failure. New England Journal of Medicine, publicerad online den 1 september 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1506459

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev