Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Tidig flimmerbehandling gav bättre prognos

Publicerad: 29 augusti 2020, 15:00

I den tyska studien ingick nära 2 800 patienter med nydiagnostiserat förmaksflimmer och något annat slag av hjärt-kärlsjuklighet.

Foto: Mostphotos

ESC 2020. Patienter med förmaksflimmer fick minskad hjärtsjuklighet på sikt om de omgående behandlades för att få bort flimret, enligt en ny studie. Fast skillnaden jämfört med standardbehandling var ganska liten, framhåller en svensk expert.


Ämnen i artikeln:

ESC

− Det här är en intressant och välgjord studie. Men frågan är om den uppnådda vinsten är tillräckligt stor för att motivera en ändring i klinisk praxis, säger Mårten Rosenqvist, senior professor i kardiologi vid Karolinska institutet.

Studien omfattar nästan 2 800 patienter i Tyskland med både nydiagnostiserat förmaksflimmer och något annat slag av hjärt-kärlsjuklighet. Deltagarna lottades till att antingen få tidig så kallat rytmkontrollerande behandling, med läkemedel och/eller flimmerablation, eller att få sådan behandling först vid uttalade symtom på förmaksflimmer.

− Man kan säga att man testat utfallet av att behandla antingen patientens EKG eller symtom. I Sverige följer vi huvudsakligen den senare strategin, säger Mårten Rosenqvist.

Primärt effektmått i studien var förekomsten av kardiovaskulär död, försämring av hjärtsvikt eller akut kranskärlssjukdom.

Efter runt fem års uppföljning hade någon av dessa händelser inträffat hos 249 och 316 patienter i respektive grupp, vilket motsvarar en absolut årlig skillnad i 1,1 procent eller en relativ skillnad på 21 procent.

Den aktiva strategin framstod lika säker som den i kontrollgruppen, sett till att patienterna inte behövde vårdas mer på sjukhus, till följd av exempelvis komplikationer av rytmkontrollbehandlingen.

− Resultaten pekar på att tidig rytmkontroll ska erbjudas alla patienter med nyligen diagnostiserat förmaksflimmer och som har hög risk för kardiovaskulära komplikationer, säger studiens huvudprövare Paulus Kirchhof i en inspelad presskommentar från Europeiska kardiologisällskapet, ESC.

Men Mårten Rosenqvist är alltså inte lika övertygad.

− Det har diskuterats huruvida tidigare rytmkontroll kan påverka prognosen på sikt och denna studie visar ju att det är troligt. Men någon av händelserna i det primäreffektsmåttet inträffar ganska sällan oavsett behandling och det är inte heller några dramatiska skillnader. Jag tror att det krävs en hälsoekonomisk analys som stödjer den mer aktiva strategin för att kliniska praxis ska kunna påverkas, säger han till Dagens Medicin.

Studien, som går under benämningen East-Afnet, presenteras i dag lördag på en så kallad hotlinesession vid den digitala ESC-kongressen. Resultaten publiceras samtidigt i tidskriften New England Journal of Medicine.

Läs abstract:

Paulus Kirchhof med flera. Early Rhythm-Control Therapy in Patients with Atrial Fibrillation (EAST-AFNET 4). New England Journal of Medicine, publicerad online den 29 augusti 2020. DOI: 10.1056/NEJMoa2019422

Relaterat material

Nya riktlinjer vid flimmer lyfter vikten av ändrad livsstil

Ny framgång för SGLT2-hämmare vid hjärtsvikt

Deppiga unga riskerar hjärtinfarkt i medelåldern

Carl-Magnus Hake

Reporter

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln:

ESC

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev