tisdag31 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Tveksamt för breddad användning av tikagrelor

Publicerad: 1 september 2019, 12:43

Deepak Bhatt, en av forskarna bakom Themis-studien prestenter resultaten vid en presskonferens på ESC-kongressen.

Foto: ESC

Patienter med diabetes och stabil kranskärlssjukdom tjänar som grupp inte på att få utökad trombocythämning med läkemedlet tikagrelor, enligt en ny studie. Men forskarna pekar ut en undergrupp av patienter där behandlingen skulle kunna ge nytta.

Ämnen i artikeln:

HjärtinfarktESC

Petra Hedbom

petra.hedbom@dagensmedicin.se


I början av året när Astra kommunicerade resultaten från Themis-studien var tonen positiv. Då framstod det som att behandling med trombocythämmaren tikagrelor (Brilique) som tillägg till ASA innebar fördelar för patienter med diabetes typ 2 och stabil kranskärlssjukdom, men som inte haft hjärtinfarkt eller stroke. När nu studiedata presenteras på ESC-kongressen och publiceras i sin helhet i New England Journal of Medicine blir bilden lite annorlunda.

Resultaten pekar mot att patientgruppen inte tjänar på behandling med tikagrelor. En viss minskad risk för ischemiska hjärt-kärlhändelser kunde konstateras men till priset av en högre risk för blödning.

Patienterna i studien, totalt 19 000, lottades till att få behandling med ASA i kombination med trombocythämmaren eller placebo. Syftet var att se om tikagrelor kunde påverka den högre risken för hjärt-kärlsjukdom vid diabetes.

Efter en uppföljning på strax över tre år i median, var incidensen för ischemisk hjärt-kärlhändelse − studiens primära utfallsmått − 7,7 procent i tikagrelorgruppen och 8,5 procent i placebogruppen.

När det gäller det sammanlagda utfallsmåttet, död oavsett orsak, hjärtinfarkt, stroke, intrakraniell blödning eller dödlig blödning var det ingen skillnad mellan grupperna.

I en tillhörande ledarartikel framhålls att resultaten inte ger stöd till att vidga användningen av tikagrelor till att omfatta personer med diabetes och stabil kranskärlssjukdom. Även studieförfattarna själva kommer till slutsatsen att även om tillägget minskar risken för ischemisk sjukdom så talar risk-nytta balansen inte till dess fördel i hela patientpopulationen.

Forskarna gjorde även analys av undergruppen patienter som tidigare genomgått en kranskärlsvidgning, vilket mer än hälften av deltagarna hade gjort. I denna grupp framstod utökad trombocythämningen som att ge en nettonytta, även då man tagit hänsyn till blödningar, med 15 procent relativ riskreduktion. I den övriga gruppen som inte genomgått kranskärlsingrepp syntes däremot nackdelarna vara större än fördelarna.

− Patienter som genomgått PCI och då tålt att få utökad trombocythämning [i samband med ingreppet] borde vara kandidater att få fortsatt utökad trombocythämning med tikagrelor, sade Deepak Bhatt, senior författare till studien under en presskonferens på ESC-kongressen.

Det anläggs dock en något mer nyanserad ton i en ledarkommentar i tidskriften Lancet, där substudien av patienter med tidigare genomgånget kranskärlsingrepp publiceras. I ledarkommentaren framhålls att kliniker nu kan överväga tikagrelor som en ny behandlingsmöjlighet i den aktuella patientgruppen men att flera saker fortfarande är oklara, som optimal patientselektion, när behandlingen ska starta och hur länge den ska pågå.

I Sverige ges tikagrelor i kombination med ASA i lågdos som standardbehandling en tid efter kranskärlsingrepp vid akut kranskärlsjukdom.

Läs mer i abstract:

Philiph Gabriel Steg med flera. Ticagrelor in Patients with Stable Coronary Disease and Diabetes (THEMIS). New England Journal of Medicine. Publicerad online 1 september 2019. DOI: 10.1056/NEJMoa190877
Deebak Bahtt med flera. Ticagrelor in patients with diabetes and stable coronary artery disease with a history of previous percutaneous coronary intervention (THEMIS-PCI): a phase 3, placebo-controlled, randomised trial. Lancet, publicerad online 1 september 2019.

Relaterat material

Fynd om trombocythämmare kan påverka praxis

Nytt läkemedel motverkade vanlig trombocythämmare

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev