fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Vetenskapsgeneralen hittar höjdpunkter bland flugor och maskar

Publicerad: 5 september 2014, 12:49

ERS 2014 Nya modeller för att förstå lungsjukdom och nya sätt att tackla spridningen av tuberkolus. Det är två höjdpunkter från programmet som lyfts fram av Stephen Holgate, ordförande i kongressens vetenskapliga kommitté.

Ämnen i artikeln:

ERS

Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


På söndag den 7 september startar Dagens Medicins bevakning av den årliga kongressen för European Respiratory Society. Över 20 000 läkare och forskare inom lungmedicinen strålar då samman på det stora kongresscentret Messe International i München.

Dagens Medicin ringde till Stephen Holgate, till vardags professor vid University of Southampton i Storbritannien, för att pejla vad som blir mötets höjdpunkter. Han lyfte fram fyra områden som han tror kommer att vara särskilt intressanta.

■ Kampen mot tuberkulos

– Vi har flera programpunkter inom detta område. På söndagen anordnar vi tillsammans med WHO en session om hur tuberkulos kan utrotas. Där kommer att diskuteras nya sätt hur vi kan stoppa spridningen av sjukdomen. Några forskare tror till exempel att man kan nå en bit på vägen genom att tackla tobaksrökningen.

■ Nya data kring pulmonell arteriell hypertoni, pah

– Tidigare har den här många gånger dödliga sjukdomen varit delvis försummad i forskningen, men nu ökar intresset. Det kommer bland annat presenteras den spännande studien Ambition, där man testat tidig kombinationsbehandling med två läkemedel.

■ Lungans nya biologi

– De senaste åren har man försökt att komma ifrån de traditionella djurförsöken för att studera lungans sjukdomar. Och nu börjar det komma helt nya angreppssätt, till exempel matematiska modeller, odling av lungvävnad i provrör samt djurmodeller där man tittar på flugor och maskar. Det kommer att presenteras några underbara exempel där sådana här modeller lett till mycket snabbare insikt om mekanismerna bakom kroniska lungsjukdomar

■ Luftkvalitetens betydelse för hälsan

– Det här temat genomsyrar hela kongressen. På tisdag morgon har vi en session som kommer att ta upp de senaste fynden inom området. Inom ERS hoppas vi kunna jobba mer konstruktivt än tidigare för att få till åtgärder som skyddar hälsan för människor som lever i utsatta områden med mycket luftföroreningar.

Hur har innehållet på ERS-kongressen förändrats de senaste åren?

–  Det har blivit mer inklusivt. Tidigare var det mest ett möte för bröstkorgsdoktorer, men nu satsar vi på att också få med grundforskare och representanter från andra kliniska discipliner. Vi har också blivit mer fristående från industrin och intressegrupper, vilket är viktigt. Slutligen har hela ERS fått mer fokus på framtiden, hur vi med hjälp av prevention kan minska förekomsten av luftvägssjukdomar.

Så var kommer vi se nästa stora genombrott inom luftvägsforskningen?

– Det handlar om att behandlingen kommer att blir mer personlig eller stratifierad. Vi förstår mer och mer att de här sjukdomarna egentligen består av flera olika typer, vilket inte minst kommer att märkas på årets kongress. Längst har utvecklingen kommit inom lungcancer, men astma kommer efter och sedan KOL. Och inom cystisk fibros har det nyligen kommit helt nya läkemedel som kan hjälpa en del barn där sjukdomen orsakas av vissa mutationer.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev