söndag2 april

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Kongresser

Virusinfektion kan sätta bakterieflora ur spel

Publicerad: 27 september 2015, 13:24

Foto: Thinkstock

En vanlig virusinfektion hos spädbarn kan ge en förändrad bakterieflora i lungorna. Det kan vara en av förklaringarna till att vissa barn utvecklar astma, antyder en studie som presenterades på ERS.

Ämnen i artikeln:

ERSVirus

Att tidigt bli sjuk i olika luftvägsinfektioner, bland annat rhinovirus, tros vara en av förklaringarna till att vissa barn senare utvecklar astma. Forskare från Schweiz har undersökt om det finns en koppling till den normala bakteriefloran i lungorna och virusinfektionen.

– Vi vet att barn med astma kan ha en rubbad normalflora, men vi vet inte varför. Att undersöka om normalfloran har en koppling till olika sjukdomar är ett ganska nytt forskningsområde, säger forskaren Ina Korten.

Forskarna undersökte hypotesen genom att ta prover från små barns näsborrar med bomullstops. I studien ingick 32 barn som topsades varannan vecka från att de var fem veckor gamla tills att de fyllt ett år. Proverna analyserades efter normalflora och tolv olika virus. Föräldrarna intervjuades också om barnens symtom.

Studien visade att när barnet hade en rhinovirusinfektion som gav symtom minskade den naturliga bakterieflorans mångfald. Men en infektion utan symtom gav inte förändrad bakterieflora. Förändringarna kvarstod i upp till tre veckor efter infektionen. Dessutom visade studien att ju fler infektioner barnet hade under året desto mindre diversifierad var bakteriefloran vid studiens slut.

Forskarna menar att studien visar att tidiga rhinovirusinfektioner kan leda till en rubbad bakterieflora på både kort och lång sikt.

– Men vi kan bara se ett samband mellan normalfloran och virusinfektioner, vi vet inte orsaksmekanismerna. Det behöver fler studier visa om det är en av förklaringarna till att vissa barn senare utvecklar astma, säger Ina Korten och påpekar att en sådan koppling skulle kunna leda till nya behandlingar av astma där man försöker påverka bakteriefloran.

Nästa steg för forskarna är att se hur stor effekten av virusinfektionen är jämfört med andra faktorer som till exempel antibiotika. Barnen kommer även att följas upp när de är sex år för att se om förändringen av bakteriefloran kvarstått och hur många barn som utvecklat astma.

Abstract:

Ina Korten med flera. Symptomatic rhinovirus infections are associated with a lower diversity of the nasopharyngeal microbiota in infants. ERS 2015.

AMINA MANZOOR

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev