Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Allmänläkare skrev ut mest psykofarmaka

Publicerad: 6 februari 2013, 06:00

Risk för förvirring, fall och frakturer. Trots att långverkande bensodiazepiner inte bör ges till äldre skriver allmänläkare ut dem.


Enligt en ny svensk studie får ungefär 20 000 äldre utan demens denna typ av lugnande medel i Sverige årligen.

– Det är inte alls bra att förskrivningen är så pass stor. Dessa mediciner innebär stora risker för de äldre vilket bland andra Socialstyrelsen varnat om länge, säger Per Allard, äldrepsykiater vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

I studien har forskare vid bland annat Karolinska institutet och Mälardalens högskola gått igenom alla förskrivningar av psykofarmaka till personer över 65 år i Sverige under åren 2006–2008. Eftersom forskarna enbart ville studera förskrivning vid psykisk sjukdom uteslöts demensläkemedel och alla mediciner som rekommenderades vid demens eller misstanke om demens när studien gjordes. Det gjorde att till exempel de vanligt förekommande SSRI-läkemedlen och antipsykotiska mediciner utelämnades.

Huvudsyftet var att se vilka specialiteter som står för förskrivningen. Geriatriker och psykiatrer stod för en försvinnande liten andel av recepten – 4 respektive 3 procent, medan allmänläkarna stod för två tredjedelar.

– Äldre med psykisk sjukdom är en utsatt grupp, och att de inte möter läkare som är speciellt utbildade på deras sjukdomar förstärker den bilden, säger forskaren Gunilla Martinsson.

Men äldrepsykiatern Per Allard ser inga principiella problem med att äldre med exempelvis ångest och depression behandlas i primärvården.

– Det är så det ska vara. Men det är viktigt att man följer de rekommendationer som finns, och här pekar den här studien på stora brister, tillägger han.

Av de studerade läkemedlen var det bensodiazepinerna oxazepam och diazepam som skrevs ut oftast. Medan den första kan ges till äldre bör den senare undvikas, enligt både Socialstyrelsen och lokala läkemedelsrekommendationer, på grund av hög risk för försämrad kognition, fall och frakturer. Enligt studien var det främst allmänläkare som skrev recepten.

Diazepam kan till och med orsaka förvirring och demensliknande tillstånd, enligt Johan Fastbom, docent i geriatrisk farmakologi.

– Ibland tar läkare till psykofarmaka alldeles för lättvindigt
i stället för att ta reda på vad som är problemet. Varför är Elsa orolig? Ofta handlar det om saker som kan åtgärdas utan läkemedel, säger han.

En del av dem som fått diazepam har kanske demens men har inte fått en diagnos, tror Johan Fastbom.

Per Allard påpekar att finns gott om information om vilka psykofarmaka som ska ges till äldre.

– Att det ändå uppenbarligen finns brister kan bero på kvarvarande och olämpliga behandlingstraditioner och att psykisk sjukdom hos äldre ägnas litet utrymme på läkarutbildningen, säger han.

Kanske skulle kvaliteten på äldres läkemedelsbehandling öka om allmänläkarna fick mer stöd av geriatriker eller äldrepsykiatrer, tror Gunilla Martinsson.

HANNA ODELFORS

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News