Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Allvarliga biverkningar i hälften av rapporterna

Publicerad: 8 maj 2014, 12:53

Blodförtunnande Waran och influensavaccinet Pandemrix toppar statistiken över rapporterade biverkningar. En stor del av rapporterna gäller allvarliga biverkningar.


Förra året fick Läkemedelsverket in cirka 6 000 biverkningsrapporter som innehöll ungefär 7 000 misstänkta läkemedel och drygt 14 000 reaktioner. Den stora majoriteten rapporter, 83 procent, kom från sjukvårdspersonal och 17 procent kom från allmänheten.

Läkare står för 67 procent av rapporterna, följt av konsumenter, 17 procent, och sjuksköterskor, 11 procent. Apotekspersonal särredovisas inte, men står med andra ord för en mycket liten del av rapporteringen, trots nya möjligheter att delta aktivt.

I vissa delar av landet är rapporteringen betydligt större per 1 000 invånare än andra. Halland, Småland och Värmland sticker ut. Om alla hade rapporterat lika mycket som där skulle cirka 17 000 biverkningsrapporter registreras i Sverige varje år, enligt Läkemedelsverket som i dag presenterar rapporten Läkemedelssäkerhet 2013.

Ungefär hälften av alla rapporter räknas som allvarliga och handlar alltså om biverkningar som leder till döden, är livshotande, leder till invalidisering, medför missbildning, gör sjukhusvård nödvändig eller förlänger vårdtiden.

Antalet läkemedelsrelaterade dödsfall ligger stabilt kring 100 fall årligen.

Det är de äldre över 60 år som råkar mest illa ut, enligt biverkningsrapporteringen. Det stämmer överens med läkemedelsanvändningen, som också är som störst bland äldre.

Waran brukar toppa biverkningsstatistiken med inrapporterade allvarliga reaktioner och gör det även 2013. Pandemrix, som användes vid massvaccineringen mot svininfluensan under säsongen 2009/2010, fortsätter också att ha en stor inrapportering. Och rapporterna gäller i första hand narkolepsi men också myalgisk encefalomyelit. Den senare biverkningen utreds just nu inom EU.

Så kallade immunsuppressiva läkemedel som Remicade, Enbrel, Humira, Metotrexat, som bland annat används vid behandling av reumatoid artrit är vanliga bland biverkningsrapporterna. Här dominerar följder av ett påverkat immunförsvar. Läkemedelen ingår i en aktiv uppföljning via ett nationellt kvalitetsregister.

Relaterat material

Biverkningsrapport ska bli enklare

Flest rapporter om biverkningar hos hundar

Fler rapportörer sökes

Allvarliga biverkningsrapporter ökar

Farmaceuter får rapportera biverkningar

CHARLOTTA KJELLBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev