Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Antiepileptika ökade inte risken för självmord hos patienter

Publicerad: 8 december 2009, 13:52

Tidigare varningar om en ökad självmordsrisk vid behandling med antiepileptika hos patienter med bipolär sjukdom är obefogade, enligt en ny studie.


Frågan om antiepileptiska läkemedel ökar risken för självmord har diskuterats länge. Förra året fick debatten nytt bränsle när den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gick ut med en varning om att risken för självmordstankar och självmordsförsök ökar signifikant vid behandling med antiepileptika. Varningen omfattade alla läkemedel i klassen och gällde såväl patienter som fick dem mot epilepsi som mot bipolär sjukdom och migrän.

Nu har amerikanska forskare undersökt hur pass väl påståendet stämmer hos personer med bipolär sjukdom. Det har de gjort genom att följa upp risken för självmord bland 48 000 patienter.

Uppgifterna hämtades via en nationell databas och sträckte sig tillbaka minst ett år innan tidpunkten för diagnos till minst ett år efter diagnos. På så vis kunde forskarna undersöka hur självmordsrisken påverkats av att behandling påbörjats.

Resultaten visade att själmordsförsök var lika vanliga hos patienter som fått behandling med antiepileptika som hos dem som i stället fått litium eller inga läkemedel alls. Oavsett behandling hade det inträffat 13 självmordsförsök per 1000 patientår, vilket innebar att 0,88 procent hade försökt ta sitt liv.

Det visade sig till och med att självmordsförsöken minskade efter det att behandlingen med antiepileptika inletts, från 72 till 13 per 1000 patientår.

Bland patienterna som fick behandling med endast ett antiepileptiskt läkemedel och ingen samtidig antidepressiv behandling var risken för självmordsförsök signifikant lägre än hos dem som inte fått någon läkemedelsbehandling alls. Detta trots att de som fick antiepileptika från början hade en ungefär tre gånger så hög självmordsrisk som dem som inte hade fått någon behandling.

Den tidigare varningen från FDA baserades på en genomgång av 199 placebokontrollerade studier med totalt 44 000 patienter. Den genomgången visade att den relativa risken för självmordstankar och självmordsbeteende var 0,43 procent bland patienterna som fick antiepileptika vilket var en ungefär dubbelt så hög siffra som den för patienter som inte fick dessa läkemedel.

Men forskarna bakom den aktuella studien, som är verksamma vid bland annat University of Illinois i Chicago, USA, drar alltså slutsatsen att antiepileptika snarare verkar minska än öka självmordsrisken.

Resultaten presenteras i veckans nummer av tidskriften Archives of General Psychiatry. Studien har finansierats främst av statliga medel, men artikelförfattarna uppger att de har kopplingar till olika läkemedelsföretag som marknadsför antiepileptika.

Läs abstract:

Archives of General Psychiatry 2009; 66:1354-1360

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev