Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Antikropp hjälpte mot nässelutslag

Publicerad: 6 mars 2013, 07:40

Patienter med annars svårbehandlad klåda från nässelutslag kan få symtomlindring med hjälp av antikroppen omalizumab, enligt en ny studie i tidskriften New England Journal of Medicine.


Läkemedlet omalizumab (Xolair) är i dag godkänt för behandling av patienter med allergisk astma. Men en ny studie kan öppna för att läkemedlet även används mot svårare former av nässelutslag, urtikaria.

Det är ett internationellt forskarlag som lottat 323 patienter med kroniska nässelutslag till injektioner av antingen tre olika doser av omalizumab eller placebo.

Slutsatsen är att patienterna som fått de två högre doserna av omalizumab, 150 mg respektive 300 mg, fick mindre problem av klåda jämfört med dem som fått placebo.

Patientens klåda mättes med en skala från 0 till 21 där höga poäng motsvarar värre problem. Efter tolv veckor hade patienterna som fått de två högre doserna minskat sina besvär med 8,1 respektive 9,8 poäng. Motsvarande siffra i placebogruppen var en minskning med 5,1 poäng.

Det fanns generellt ingen skillnad i förekomsten av biverkningar mellan grupperna, men forskarna rapporterar att allvarliga biverkningar var mer vanliga i gruppen som fått högsta dosen av läkemedlet.

Omalizumab blockerar antikroppar av typen IgE. Varför läkemedlet tycks ha effekt mot nässelutslag är inte helt utrett, uppger forskarna. En möjlig mekanism är att omalizumab nedreglerar receptorn för IgE på mastceller och basofiler, två celltyper i immunförsvaret, vilka tros vara inblandade i uppkomsten av nässelutslaget.

I studien, som finansierats av företgaten Genentech och Novartis, ingick patienter med medelsvår till svår så kallad kronisk idiopatisk urtikaria. Deltagarna hade kvarstående symtom trots behandling med antihistaminer.

Injektionerna i studien gavs vi tre tillfällen med fyra veckors mellanrum.

Läs abstract till studien:

Marcus Maurer med flera. Omalizumab for the Treatment of Chronic Idiopathic or Spontaneous Urticaria. New England Journal of Medicine, publicerad online den 24 februari 2013. DOI: 10.1056/NEJMoa1215372

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev