Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Antikropp lindrade inflammatorisk tarm

Publicerad: 22 augusti 2013, 08:24

Foto: Photos.com

En antikropp som hindrar vita blodkroppar från att ta sig till tarmvävnaden har bra effekt både som start- och underhållsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom, enligt nya studier i New England Journal of Medicine.


Carl-Magnus Hake

carl-magnus.hake@dagensmedicin.se


Det är ett internationellt forskarlag som undersökt läkemedelskandidaten vedolizumab hos sammantaget över två tusen patienter med någon av de inflammatoriska tarmsjukdomarna ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Enligt forskarna pekar resultaten på att vedolizumab kan bli ett alternativ hos patienter med en svårbehandlad typ av sjukdomarna.

De huvudsakliga fynden i studierna är:

■ Bland patienter med ulcerös kolit som lottats till vedolizumab som startbehandling hade 47 procent svarat på behandlingen efter sex veckor, jämfört med 25 procent i placebogruppen. Hos patienter som svarat på behandlingen och sedan lottats till att fortsätta med vedolizumab hade upp till 45 procent blivit kvitt sina symtom efter ett år, jämfört med 16 procent i placebogruppen.
■ Bland patienter med Crohns sjukdom som lottats till vedolizumab som startbehandling hade symtomen försvunnit hos 14 procent efter sex veckor, jämfört med 7 procent i kontrollgruppen. Hos patienter som bedömdes ha svarat på initial behandling med vedolizumab och sedan lottats till att fortsätta behandlingen så hade upp till 39 procent blivit kvitt sina symtom efter ett år, jämfört med 22 procent bland dem som lottats till fortsatt placebobehandling.  
■ Andelen patienter med Crohns sjukdom som fått misstänkta biverkningar av allvarlig art var högre bland dem som fått vedolizumab jämfört med dem som fått placebo, 24 jämfört med 15 procent. Vid ulcerös kolit var förekomsten av misstänkta biverkningar densamma bland dem som fått vedolizumab och placebo.

Deltagarna i studierna hade alla aktiv sjukdom. De hade inte svarat på eller inte tolererat tidigare behandling med kortison och andra immundämpande läkemedel, inklusive TNF-hämmare.

Vedolizumab är en antikropp som blockerar proteinet alfabeta-integrin som immunförsvarets lymfocyter använder för att ta sig från blodet till olika vävnader. Mekanismen är därmed den samma som för det omtalade MS-läkemedlet natalizumab (Tysabri). Skillnaden är att vedolizumab har utvecklats för att vara tarmspecifik. Det hoppas forskarna ska innebära att progressiv multifokal leukoencefalopati, PML, inte ska förekomma vid behandling med vedolizumab. Denna allvarliga biverkning, en form av inflammation i hjärnan, har tidigare begränsat användningen av natalizumab.

Läs abstract till studierna:

Brian Feagan med flera. Vedolizumab as Induction and Maintenance Therapy for Ulcerative Colitis. New England Journal of Medicine 2013; 369: 699–710.
William Sandborn med flera.Vedolizumab as Induction and Maintenance Therapy for Crohn’s Disease. New England Journal of  Medicine 2013; 369: 711–721.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev