Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Antikropp minskade försämring vid alzheimer

Publicerad: 24 mars 2015, 08:45

Foto: Thinkstock

Nya tidiga resultat för ett nytt läkemedel mot Alzheimers sjukdom ökar hoppet om att sjukdomen kan bromsas.


– Jag var med på mötet där studien presenterades i fredags och vi som  lyssnade var förstummade över resultaten. Det här är mycket spännande  data, säger professor Kaj Blennow vid institutionen för neurovetenskap  och fysiologi på Göteborgs universitet, till Dagens Medicin.

Under de senaste åren har miljarder kronor satsas på utveckling av  nya läkemedel som bromsar sjukdomsförloppet vid alzheimer. Men trots en  del initialt positiva resultat  har alla försök stupat på vägen mot ett  godkänt läkemedel, på grund av biverkningar eller utebliven effekt.

Det är alltså fullt möjligt att även det aktuella läkemedlet, en  antikropp som heter adunacumab, går samma öde till mötes i slutändan.  Men en del omständigheter pekar ändå på att forskarna kanske kan vara på  rätt väg den här gången. De har nämligen bara inkluderat patienter,  totalt 166 stycken, med tidig eller mycket tidig alzheimer, vilket  numera anses vara ett rekvisit för att kunna påverka sjukdomsprocessen.

Dessutom inkluderades bara patienter som hade bevisad inlagring i  hjärnan av så kallade amyloida plack, vilka tros vara drivande  sjukdomsutvecklingen och måltavla för det aktuella läkemedlet.

Enligt forskarna var resultaten oväntat bra vad gäller både att  bromsa inlagringen av amyloid samt att bromsa försämringen i kognition,  som till exempel minne och orienteringsförmåga.

I två kognitionstester gav de två högsta doserna av adunacumab  signifikanta förbättringar, jämfört med placebo. Bäst effekt såg  forskarna med den högsta dosen, där försämringen på så kallad MMSE, mini  mental state examination, bara var 0,54 poäng jämfört med 3,14 poäng i  placebogruppen, på en skala från 0 till 30.

En motsvarande förbättring såg forskarna också på testet CDR,  clinical dementia rating. Resultaten gäller för upp till 55 veckors  uppföljning.

Studien är den första exemplet där man både kunnat bromsa kognitiv  försämring och inlagring av amyloida plack vid tidig eller mycket tid  alzheimer, enligt ett pressmeddelande från företaget Biogen som ligger  bakom adunacumab.

Enligt Kaj Blennow kan en anledning till de positiva resultaten vara  hur själva antikroppen är framtagen. Adunacumab isolerades ursprungligen  från vita blodkroppar från gamla personer utan alzheimer. Det är alltså  en antikropp av humant ursprung till skillnad från de flesta tidigare  antikroppskandidaterna där man utvecklat antikroppar mot amyloid i mus  och sedan humaniserat antikropparna.

En varningsflagga är dock en biverkan bestående av lokal svullnad i  hjärnan som forskarna såg i studien. Denna bieffekt har man tidigare  sett med liknande experimentella läkemedel, men effekten verkar dock  vara något större med adunacumab.

Biogen hoppas kunna starta en större fas 3-studie till hösten.

Studien presenterades på International Conference on Alzheimer’s and  Parkinson’s Diseases and Related Neurological Disorders i Nice,  Frankrike.

Läs mer i pressmeddelande här från Biogen.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev