Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Antikroppar förbättrar statineffekt

Publicerad: 23 mars 2015, 06:55

Foto: Thinkstock

Nya kliniska studier visar att så kallade PCSK9-hämmare är effektiva kolesterolsänkare men också verkar skydda mot hjärt-kärlsjukdom hos högriskpatienter.


I tre nya studier publicerade i The New England Journal of Medicine  visar resultaten att två olika antikroppsläkemedel i kombination med  statinbehandling, förutom att ge en mycket effektiv sänkning av  LDL-kolesterol, också verkar skydda mot hjärt-kärlsjukdom. I studierna  såg forskarna en ungefärlig halvering av nya kardiovaskulära händelser,  såsom stroke och hjärtinfarkt.

I den ena studien registrerade forskarna kardiovaskulära händelser  hos 1,7 procent av patienterna i den grupp som fått både statiner och  antikroppen alirocumab jämfört med 3,3 procent hos gruppen som fått  enbart statiner.

I de andra studierna visade resultaten att hos patienter som fick  antikroppen evolocumab tillsammans med statiner förekom kardiovaskulära  händelser hos 0,95 procent, jämfört med 2,18 procent hos statingruppen.

Antikropparna blockerar proteinet från den så kallade PCSK9-genen.  För 9 år sedan kunde forskare visa att personer med en muterad PCSK9-gen  har lågt LDL-kolesterol och att deras risk för kranskärlssjukdom är  väsentligt lägre än för befolkningen i stort.

De nya studierna omfattade över 6 500 patienter där enbart  statinbehandling inte gav den önskade sänkningen i LDL-kolesterol.  Antikroppsbehandlingarna gav en ytterligare sänkning av LDL-kolesterol  på cirka 60 procent jämfört med enbart statinbehandling. En möjlig  varningssignal som observerades var att neurokognitiva biverkningar,  till exempel minnesstörningar, var vanligare i grupperna som fick  antikroppar jämfört med de som bara fick statiner.

I en ledarkommentar till studien skriver två amerikanska experter att  resultaten sammantaget stödjer teorin om att PCSK-hämning verkar kunna  bli en viktig mekanism för att sänka kolesterolet hos högriskpatienter  där statinbehandling inte räcker till, men att längre uppföljningar och  särskilda tester behövs för att säkert kunna utesluta förekomsten av  neurologiska biverkningar.

Studierna kan du läsa här:

■  Jennifer Robinson med flera. Efficacy and Safety of Alirocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. The New England Journal of Medicine. Publicerad online 15 mars 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1501031.

Marc Sabatine med flera. Efficacy and Safety of Evolocumab in Reducing Lipids and Cardiovascular Events. The New England Journal of Medicine. Publicerad online 15 mars 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1500858.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev