Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Apotek föreslås få ändra recept

Publicerad: 19 december 2013, 13:16

Låt apoteken ändra receptet, eller se till att journalsystemen föreslår en startförpackning. Det finns flera förslag på hur små läkemedelsförpackningar kan bli vanligare.


För att minska mängden läkemedel som slängs borde användningen av mindre startförpackningar öka. Det ansåg utredaren Sofia Wallström i Läkemedels- och apoteksutredningens senaste delbetänkande.

De organisationer som varit remissinstanser under hösten har flera tankar om hur användningen kan öka. Sveriges apoteksförening tycker till exempel att det bästa sättet vore att ge farmaceuter rätt att ändra förskrivningen, om läkaren inte angett att en startförpackning ska lämnas ut.

Står det till exempel 100 tabletter på receptet, så borde apoteket ändå kunna lämna ut en förpackning med 30 tabletter först och sedan – om läkemedlet visar sig vara lämpligt – ge patienten en förpackning med 100 tabletter vid nästa besök, anser föreningen.

Även i dag får apoteken på eget initiativ lämna ut en startförpackning i stället för den större förpackning som står på receptet. Men då ska antalet tabletter i startförpackningen räknas bort vid nästa expediering. Står det 100 tabletter på receptet måste farmaceuten alltså först expediera en förpackning med 30 tabletter och nästa gång 70 tabletter – vilket ställer till praktiska problem för både apotekspersonal och patient.

Sveriges läkarförbund tycker också att det är viktigt att användningen av startförpackningar ökar. Men några tvingande regler vill inte förbundet se, eftersom det kan finnas tillfällen när sådana förpackningar inte är lämpliga. ”Ett alternativ är ”kryssruta” om startförpackning inte bedöms lämplig”, skriver Sveriges läkarförbund i sitt remissvar på utredningen.

Nätverket för Sveriges Läkemedelskommmittéer, LOK, hoppas att alla förslag om startförpackningar som dykt upp under utredningsarbetet kommer att följas upp. Som exempel lyfter nätverket upp idén att bygga in en funktion i journalsystemen som föreslår en startförpackning när en långtidsbehandling påbörjas.

Läkemedels- och apoteksutredningen rekommenderar ingen särskild metod för att åstadkomma en ökad användning av startförpackningar, eftersom det inte ingick i uppdraget. Däremot sammanfattas ett antal förslag som samlats in.

Det handlar exempelvis om att göra läkemedelsföretagen skyldiga att sälja mindre förpackningar av alla läkemedel som ska användas en längre tid, att se till att småförpackningar ingår i läkemedelsförmånen, eller att göra det obligatoriskt med startförpackningar när någon påbörjar en långtidsbehandling av ett läkemedel som ingår i förmånen.

Den sistnämnda åtgärden skulle enligt utredningen kunna innebära antingen ett krav på att apoteken alltid ska lämna ut en startförpackning vid nyinsättning, eller att förskrivaren måste motivera särskilt varför en startförpackning inte ska användas.

LINA ÖSTERBERG

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev