Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Apoteket överklagar inte

Publicerad: 29 juni 2011, 10:33

APL har skrivit kontrakt om extemporetillverkning med regionerna Västra Götaland och Halland, sedan Apoteket AB beslutat att inte överklaga Förvaltningsrättens beslut.


I dag, onsdag, meddelade både Region Halland och Västra Götalandsregionen att de skrivit avtal om tillverkning av extemporeläkemedel med Apotek Produktion och Laboratorier, APL. Skälet är att en dom i Förvaltningsrätten nu har vunnit laga kraft, eftersom Apoteket AB inte har överklagat den.

– Vi kommer inte att gå vidare i den här frågan, vi släpper den nu. Det känns inte som att vi skulle komma vidare genom att överpröva ytterligare i en högre instans, säger Maria Cserhalmi Andersson, kommunikatör på Apoteket AB, till Dagens Apotek.

Både Apoteket Farmaci, som är ett dotterbolag till Apoteket AB, och APL, som numera är ett statligt bolag under socialdepartementet, ville tillverka extemporeläkemedel åt Västra Götaland och Halland. I februari kom beskedet om att uppdraget gick till APL efter en upphandling.

Västra Götaland och Halland samarbetade om läkemedelsupphandlingen. Apoteket Farmaci vann den del som gäller leveranser av läkemedel, medan APL vann tillverkningen av extempore.

Apoteket AB begärde då att Förvaltningsrätten i Göteborg skulle ta upp ärendet till överprövning. Syftet var bland annat att reda ut oklarheter kring om ett extemporeapotek får leverera extemporeläkemedel direkt till vårdavdelningar och patienter, enligt Apoteket AB.

– Vår avsikt var att tydliggöra vad som regulatoriskt gäller vid denna typ av upphandling, säger Ulla Delffs Moss, affärschef vid Apoteket Farmaci AB i Västra Götaland och Halland, i ett pressmeddelande från Västra Götalandsregionen.

I mitten av juni meddelade Förvaltningsrätten i Göteborg att det inte blev någon överprövning. Apoteket AB har nu analyserat domen och koncernledningen har beslutat att inte överklaga.

– Man har fattat beslut om att APL har de tillstånd om krävs för att expediera läkemedel och då får vi acceptera det. Vi ska fokusera på de befintliga affärer vi har och de nya som kommer, säger Maria Cserhalmi Andersson.

Däremot skulle Apoteket AB gärna se att Läkemedelsverket uttalade sig om ärendet.

– Vi skulle välkomna om Läkemedelsverket tydliggjorde frågan, för att underlätta för hela branschen. Men vi sitter inte i en sådan position att vi kan påverka vad de gör, säger Maria Cserhalmi Andersson.

Den läkemedelstillverkning det gäller är exempelvis cytostatika och smärtstillande till cancerpatienter och näringslösningar till barn. På Västra Götalandsregionen är man lättade över att avtalet nu är klart.

– Extemporetillverkning är en komplex process som kräver lång etableringstid och utförs av personal med specialkompetens. Vårt nuvarande avtal går ut sista februari nästa år, så vi kände ett hot mot patientsäkerheten om vi inte fick den här frågan utklarad före semestrarna, säger Jan Hallén, projektledare vid läkemedelsenheten i Västra Götalandsregionen, i ett pressmeddelande.

Relaterat material

APL får leverera till regioner

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News