Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Arbetsplatskod blir beslut för landsting

Publicerad: 13 augusti 2002, 08:17

Den förordning som reglerar vem som har rätt att utfärda arbetsplatskoder är nu klar. Som väntat blir det upp till landstingen att avgöra vad som är en arbetsplats.


Den 1 oktober träder den nya lagen om läkemedelsförmåner i kraft. Enligt den måste alla recept innehålla en arbetsplatskod som visar vid vilken arbetsplats förskrivaren är verksam - annars kommer det förskrivna läkemedlet inte att omfattas av läkemedelsförmånerna och således inte subventioneras, se även Dagens Medicin nr 16/02, 19/02 och 21/02.  Under sommaren färdigställdes den förordning som reglerar lagen. I denna slår regeringen fast att alla som har en arbetsplats och är behöriga att förskriva läkemedel har rätt att få en kod, samt att det blir upp till landstingen att besluta om utformning och fördelning av arbetsplatskoder för de förskrivare som är verksamma inom respektive landsting.  Det är alltså landstingen som avgör vad som är en arbetsplats, och de landsting som tidigare aviserat att de vill ge arbetsplatskoder även till pensionerade läkare får grönt ljus.  Om ett landsting anser att en sökande inte har rätt till arbetsplatskod, ska ärendet överlämnas till Socialstyrelsen för prövning. Förlorar kodinnehavaren sin behörighet att förskriva läkemedel eller byter arbetsplats, upphör koden att gälla.  Generisk substitution införs  Förordningen reglerar också de tidsramar inom vilka den nya Läkemedelsförmånsnämnden måste fatta sina beslut.  I frågor som gäller om ett läkemedel eller en vara ska ingå i läkemedelsförmånerna eller inte, ska nämnden meddela beslut inom 180 dagar från det att ansökan inkommit.  Beslut om höjning av ett tidigare fastställt försäljningspris ska meddelas inom 90 dagar, medan beslut om sänkning av tidigare fastställt pris ska meddelas så fort det är möjligt.  Det faller på Läkemedelsverket att besluta om vilka läkemedel som är utbytbara när apoteken åläggs att byta ut förskrivna läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna mot det billigast tillgängliga utbytbara läkemedlet, så kallad generisk substitution.  Ett läkemedel får dock inte bytas ut om receptutfärdaren motsatt sig ett byte av medicinska skäl, eller om patienten betalar mellanskillnaden mellan det dyrare och det billigare läkemedlet.

Annica Lundbäck

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev