Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

ASA gav skydd mot metastaser

Publicerad: 21 mars 2012, 00:01

Acetylsalicylsyra, som i trombyl, minskar risken för att dö av cancer och effekten kan troligen kopplas till att läkemedlet minskar spridningen av metastaser. Det visar nu tre stora brittiska studier.


Dagens Medicin har vid flera tillfällen rapporterat om den brittiske forskaren Peter Rothwells studier om ASA:s skyddande effekt mot cancer. I dag publicerar tidskrifterna Lancet och Lancet Oncology ytterligare tre studier av forskargruppen från University of Oxford, som ger mer stöd för sambandet.

De tidigare studierna visade att en daglig dos ASA minskar risken att dö av cancer på lång sikt. Effekten på kortare sikt har varit mer osäker, liksom hur nyttan och riskerna med behandlingen förändras över tid.

Den första av de tre nya studierna innehåller data från 51 randomiserade studier där ASA, som i Trombyl, använts för att förebygga hjärtproblem. Totalt minskade risken att dö i cancer med 15 procent, men för dem som tagit läkemedlet i fem år var riskminskningen 37 procent. En låg dos ASA var dag minskade risken att insjukna i cancer med ungefär en fjärdedel redan efter tre, år både för kvinnor och män.

Risken för allvarliga blödningar, en känd risk med läkemedlet, minskade med tiden och efter tre års behandling kvarstod bara den skyddande effekten mot cancer, enligt forskarna.

Den andra studien visar att ASA även minskar risken för metastaser. Patienter i fem stora randomiserade studier av läkemedlets hjärtskyddande effekt följdes i 6,5 år. De som fick ASA hade då 36 procent lägre risk att ha cancer med fjärrmetastaser. Störst var effekten när det gällde adenocarcinom, cancer utgående från körtelceller, i tjocktarm, lunga och prostata.

Forskarna menar att detta tyder på att acetylsalicylsyrans cancerskyddande effekt är kopplad till just spridningen av dottertumörer. Djurstudier har nämligen visat att blodplättarna, som med ASA hindras från att klumpa ihop sig, spelar en roll i spridningen av cancerceller. Författarna anser därför att ASA skulle kunna ha en roll även i behandling, inte bara förebyggande, av cancer.

Den tredje studien, som samma forskargrupp publicerar i Lancet Oncology, visar att den cancerförebyggande effekten kan ses även i observationsstudier, och inte enbart i mer tidskrävande randomiserade, framåtblickande studier.

I en kommentar i Lancet skriver forskare från Harvard Medical School i Boston att det är en imponerande mängd data som Peter Rothwells grupp nu presenterat, som för ett steg närmare breddade rekommendationer för användning av ASA. De menar dock att det behövs mer kunskap om risken för blödningar och effekten på livskvalitet.

Läs abstracts: studie 1, studie 2 och studie 3

Läs även kommetar i Lancet

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev