Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Astmamedicin i en inhalator var bäst

Publicerad: 5 mars 2013, 14:34

En långverkande bronkvidgare och inhalationssteroid i samma inhalator för både förebyggande och akut medicinering kan vara ett bra sätt att behandla svårkontrollerad astma hos vuxna, enligt nya studier.


Ett vanligt sätt att behandla svårare typer av astma är att ge inhalationssteroid tillsammans med långverkande bronkvidgare som underhållsbehandling. Detta kompletteras sedan av en kortverkande luftrörsvidgare vid behov.

Men på senare år har ett annat tillvägagångssätt lanserats, där patienternas får använda inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgare i samma inhalator både som underhållsbehandling och som akut behandling.

Två studier, som publiceras i tidskriften Lancet Respiratory Medicine, ger nu stöd för detta senare angreppssätt.

I ena studien ingick 1 714 vuxna patienter med svårkontrollerad astma från 14 europeiska länder.  Samtliga hade en basbehandling med inhalationssteroiden beklometason och den långverkande luftrörsvidgaren formoterol i en och samma inhalator. Doseringen var 100 respektive 6 mikrogram två gånger dagligen.

För att behandla akuta besvär lottades patienterna till två alternativ: samma läkemedelskombination som vid basbehandlingen, fast i en annan inhalator, eller den kortverkande luftrörsvidgaren salbutamol i en separat inhalator.

Varken patienter eller behandlande läkare visste vilket läkemedel för akut behandling som användes i det enskilda fallet.

Efter nästan ett års uppföljning hade 12 procent av patienterna som fått använda beklometason och formoterol drabbats av en allvarligare försämringsepisod, exacerbation, jämfört med 18 procent i kontrollgruppen.

Motsvarande siffror för andelen patienter som fått uppsöka sjukvården för akuta astmabesvär var 6 respektive 9 procent. Och för andelen patienter som fått använda systemisk kortisonbehandling var siffrorna 10 respektive 17 procent.

Patienternas lungfunktion skiljde sig dock inte mellan grupperna och där fanns inte heller någon skillnad i biverkningar.

Forskarna bakom studien spekulerar i att de bättre resultaten i gruppen som fick inhalationssteroid och långverkande luftrörsvidgare beror på att dessa patienter fick i sig mer inhalationssteroid. De är skeptiska till att ett motsvarande resultat skulle ha setts om patienterna i stället ökade på basdosen inhalationssteroid, eftersom tidigare studier av detta förfaringssätt inte resulterat i minskade försämringsepisoder.

I den andra studien ingick 303 vuxna astmapatienter som behandlades inom primärvården på Nya Zeeland. Hälften lottades till att få använda en inhalator med steroiden budenosid i kombination med formoterol både som underhållsbehandling och akut medicinering. Övriga fick samma läkemedel som underhållsbehandling och den kortverkande luftrörsvidgaren salbutamol som akut medicinering.

Forskarna konstaterar att patienterna i den första gruppen fick svåra försämringsepisoder i lägre utsträckning, jämfört med kontrollgruppen.

Studierna har finansierats av läkemedelsföretaget Chiesi Farmaceutici respektive Health Research Council of New Zeeland.

Läs abstract till studierna:

Alberto Papi med flera. Beclometasone–formoterol as maintenance and reliever treatment in patients with asthma: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet Respiratory Medicine 2013; 1: 23–31.  
Mitesh Patel med flera. Efficacy and safety of maintenance and reliever combination budesonide–formoterol inhaler in patients with asthma at risk of severe exacerbations: a randomised controlled trial. Lancet Respiratory Medicine 2013; 1: 32–42.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev