Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Bäst effekt vid sämre makulaödem

Publicerad: 27 februari 2015, 12:33

Foto: Thinkstock

När tre läkemedel mot diabetesmakulaödem jämfördes i samma studie, visade de i stort sett samma effekt. Ett av dessa, Eylea, gav dock störst förbättring hos de patienter där synskärpan initialt var sämst.


Diabetesmakulaöden, DME, är en av de ögonsjukdomar som kan drabba  diabetiker. Dessa sjukdomar är den vanligaste orsaken till  synnedsättning i befolkningen, om man undantar medfödda- eller  åldersrelaterade synnedsättningar. Under senare år har en ny typ av  läkemedel för behandling av DME utvecklats. Läkemedlen slår på  tillväxtfaktorer för kärlnybildning. Nya kärl skadar näthinnan genom  läckage av vätska och blödningar vid DME.

I en ny studie jämfördes de tre läkemedlen Eylea (aflibercept),  Avastin (bevacizumab) och Lucentis (ranibizumab) mot DME. Det här är den  första randomiserade studien där preparaten jämförs. Totalt behandlades  600 patienter med ögoninjektioner och förbättring i synskärpa  studerades efter ett år.

Resultaten visar att alla tre läkemedel gav en märkbart förbättrad syn.  Om försämringen i synskärpa innan behandlingen var mild, såg forskarna  ingen skillnad i effekt mellan de tre läkemedlen. Om synskärpan däremot  var sämre innan behandling gav Eylea störst förbättring. Patienterna som  fick Eylea, behövde nio injektioner för full effekt och de som fick  Avastin och Lucentis behövde tio. Dessutom var Avastin sämre på att  minska makulaödemet jämfört med de två andra läkemedlen.

Av de tre läkemedlen som jämfördes i studien är Avastin inte godkänt  för ögoninjektioner mot DME. Trots det används Avastin mot DME av läkare  världen över. Framförallt på grund av det relativt låga priset.

I en editorial i New England Journal of Medicine menar två av  forskarna att den likartade effekten och säkerheten som resultaten  visar, i praktiken gör att den stora prisskillnaden kommer att avgöra  vilket läkemedel som används. För patienter med en mer försämrad  synskärpa bör dock Eylea användas i första hand, enligt forskarna.

Hela studien kan du läsa här:

The Diabetic Retinopathy Clinical Research Network. Aflibercept, Bevacizumab, or Ranibizumab for Diabetic Macular Edema. New England Journal of Medicine. Feb 18, 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1414264.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev