Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Torsdag15.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Bättre kvalitet i Västerbotten när recepten sänds via nätet

Publicerad: 22 April 2002, 12:27

Andelen otydliga eller ofullständiga recept har nästan halverats sedan Västerbottens läns landsting började med e-recept via Internet för ett år sedan.


- Resultatet är mycket glädjande. E-recepten ger säkerhetsvinster och mer tid till dialog med apotekskunden, säger apotekschef Jan-Erik Ögren vid sjukhusapoteket i Skellefteå.

Så gott som alla apotek tar dagligen emot handskrivna recept som ger apotekspersonalen huvudbry. Förskrivarens handstil går inte alltid att tyda. Det är inte heller ovanligt med ofullständiga uppgifter om läkemedlets styrka, dosering eller beredningsform, det vill säga om det ska vara kräm eller salva, tablett eller mixtur.  När något är oklart tar apoteket kontakt med förskrivaren. Om läkaren då är upptagen med något akut kan patienten få vänta i timmar innan läkemedlen expedieras.  Under det senaste året har vårdcentralerna i Västerbotten börjat skriva in recepten i ett dataprogram och skicka dem till apoteken på elektronisk väg. Den nya tekniken har införts i första hand för att rationalisera arbetet för både förskrivaren och apotekspersonalen, men det har också ställts förhoppningar om att e-recepten ska öka säkerheten i hanteringen av receptbelagda läkemedel.  Under vecka 11 i år, det vill säga den 11 till 16 mars, deltog apotekspersonalen på nästan alla apotek i Västerbotten i en undersökning av otydliga och ofullständiga recept. På en särskild blankett fick personalen fylla i problemets art och hur lång tid det tog att lösa det.  Ingår i ett kvalitetsprojekt  Resultatet visar att andelen problemrecept nästan har halverats sedan e-recepten infördes. Den beräknade tidsåtgången för att lösa problemen har minskat från 25 timmar till 18 timmar.  Undersökningen ingår i ett femårigt kvalitetsprojekt som apoteksgruppen i Västerbotten startade 1999.  - Otydligt skrivna, svårtolkade och rentav oläsliga recept skapar säkerhetsproblem som tar tid att åtgärda och skapar irritation hos en del kunder, säger Jan-Erik Ögren.  Det första årets mätning, som gjordes vecka 11 1999, visade att 0,88 procent av recepten krävde läkarkontakt innan de kunde expedieras. Det tog 33 timmar att lösa problemen. Resultatet låg till grund för en dialog mellan länets apotekschefer och förskrivande läkare för att minska antalet problemrecept.  Under de följande två åren minskade problemrecepten successivt. Målet var att komma under 0,5 procent innan projekttiden löper ut 2004.  Jan-Erik Ögren kan konstatera att målet är nått redan nu.  - Vi tror att den stora förbättringen i första hand beror på e-recepten. Vår feedback till läkarna om vilka fel som är vanliga har givetvis också haft betydelse, säger han.  Recept kan sparas automatiskt  På många apotek i Skellefteå och omgivande orter expedieras ungefär vart tredje recept elektroniskt. I Tärnaby har den nya tekniken dock inte tagits i bruk.  Nästan vartannat förstagångsrecept i Västerbotten är ett e-recept. I Norrbottens läns landsting, som är riksledande på området, skickas så gott som alla förstagångsrecept elektroniskt. Landstinget Blekinge, som kommer på andra plats, har 64 procent e-recept. I hela landet skickas ungefär vart tionde förstagångsrecept på elektronisk väg. Se också Dagens Medicin nr 1-3/02.  Oläsliga eller otydliga uppgifter hör till de fel som nästan helt har försvunnit sedan e-recepten infördes i länet. Samtidigt tillkommer fördelar, som till exempel att recepten sparas automatiskt i datorjournalen och snabbt kan tas fram när de ska förnyas. Patienten kan också få en utskrift med alla mediciner som används för ögonblicket.  Risken för receptförfalskningar minskar också med e-recept.  - Eftersom vi har gjort mätningar i flera år kan vi visa hur säkerheten har förbättrats sedan e-recepten infördes. Det har inget annat apotek kunnat visa tidigare, säger Jan-Erik Ögren.  Jan-Erik Ögren tycker att patienterna är de som vinner mest på e-recepten, eftersom läkemedlen expedieras både snabbare och säkrare med den nya tekniken.  - Det ger oss mer tid att informera kunden, säger han.

Carin Mannberg-Zackari

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev