Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag06.05.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Biverkningar av statiner kartlagda i ny studie

Publicerad: 21 maj 2010, 14:54

Användning av blodfettsänkande statiner är kopplat till ökad risk för bland annat leverproblem och akut njursvikt – men inte cancer, enligt en stor brittisk undersökning.


Statiner är blodfettssänkande läkemedel som används för att minska risken för hjärt-kärlsjukdom hos patienter med hög risk för sådan sjukdom.

Nu har forskare vid University of Nottingham gått till botten med vilka risker och nyttoeffekter som är kopplade till användning av läkemedlen.

Bakgrunden är att statiner blivit en av de mest förskrivna typerna av läkemedel och att ett flertal studier har pekat på både möjliga biverkningar och skyddseffekter av statiner.

Forskarna har analyserat data från en stor primärvårdsdatabas med mer än 2 miljoner patienter från England och Wales, varav runt 225 000 nyligen hade inlett behandling med statiner. Patienterna följdes under perioden januari 2002 till juni 2008.

Forskarna konstaterar att statinanvändning ökade risken för grå  starr, muskelsjukdom, akut njursvikt och förhöjda levervärden. De tre  sistnämnda tillstånden är sedan tidigare kända biverkningar av statiner.

Riskökningarna gällde då forskarna kontrollerade för faktorer som  ålder, rökstatus och andra sjukdomar.

På den positiva sidan fann forskarna att statiner tycktes skydda mot  matstrupscancer och – som väntat – mot hjärt-kärlsjukdom.

Bland kvinnor med hög risk för hjärt-kärlsjukdom behövde 37 individer  behandlas med statiner under fem år för att undvika ett fall av sådan  sjukdom medan 1 266 behöver behandlas för att undvika ett fall av  strupcancer.

I samma patientgrupp behövde 434 kvinnor behandlas för att ett extra  fall av akut njursvikt skulle inträffa. Motsvarande siffror för  muskelsjukdom, förhöjda levervärden och grå starr var 259, 236 och 33.

Bland manliga patienter i studien såg forskarna motsvarande samband  förutom att männen oftare drabbades av muskelsjukdom.

Forskarna hittade dock inga samband alls mellan statinanvändning och  risk för bland annat Parkinsons sjukdom, demens, venös blodpropp eller  övriga cancersjukdomar.

I nya studier har andra forskare funnit en koppling mellan  statinanvändning och nyinsjuknande i diabetes, se länk här intill, men  detta samband undersöktes inte i den aktuella studien.

Undersökningen publiceras i tidskriften British Medical Journal.

I en ledarkommentar skriver två hjärtexperter att den brittiska  undersökningen är den hittills bästa uppskattningen av  biverkningsmönstret för statiner i den kliniska verkligheten, utanför  kontrollerade studier.

De påpekar dock att studiedesignen gör att flera faktorer kan bidra  till att de observerade riskerna med statinanvändning blir högre än vad  de i själva verket är och att säkra orsakssamband inte kan fastställas.

Enligt ledarförfattarna visar studien att statiner sammantaget har en  positiv risk-nyttabalans om de används enligt riktlinjer. Många av de  observerade biverkningarna kan också gå tillbaka om man slutar med  behandlingen.

Läs hela originalstudien:

BMJ 2010;340:c2197 

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev