Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Blankett ska hjälpa personal koppla besvär till biverkning

Publicerad: 20 januari 2010, 09:09

En ny blankett ska hjälpa sjukvården att hitta biverkningar vid läkemedelsbehandling av äldre.


En blankett som förhoppningsvis kan hjälpa läkare och annan vårdpersonal över hela landet vid läkemedelsgenomgångar. Det blev resultatet av en längre studie om läkemedelsbiverkningar hos äldre som Landstinget i Uppsala län har genomfört.

– Vi har tagit fram den första evidensbaserade skattningskalan för att bedöma läke­medels­biverk­ningar, säger Kerstin Hulter Åsberg, ordförande för läke­medels­kommittén i landstinget.

Bakgrunden till studien är den omfattande och ofta problematiska medicineringen av äldre.

– En patient på ett vårdboende tar i genomsnitt tio olika mediciner och läkemedelsanvändningen bara ökar, säger Kerstin Hulter Åsberg.

Med hjälp av den nya blanketten ska sjukvårdspersonalen lättare kunna koppla allmänna besvär till biverkningar. Vid en läkemedelsgenomgång kan mediciner som ger allvarliga biverkningar sedan bytas ut eller kanske helt tas bort.

Utformningen av blanketten är egentligen ganska enkel. Patienten får uppskatta sina allmänna besvär inom 19 symtomgrupper – till exempel yrsel, andfåddhet, muntorrhet och svullna ben – på en fyrgradig skala. Resultatet jämförs sedan med kända biverkningar. Blankettens kärna sammanfattar Kerstin Hulter Åsberg i en enkel fråga: Vilka läkemedel ger just de biverkningar som patienten uppger?

Tanken är på intet sätt ny. Faktum är att sju varianter av liknande blanketter, från olika håll i landet, använts som underlag.

– Vi slog helt enkelt ihop de här sju olika listorna, tog bort dubbletter och gjorde en validering, säger Kerstin Hulter Åsberg.

Och ni tror att den nya blanketten kommer att användas ute i vården?

– Ja, eftersom man redan an­vänder hemsnickrade dokument. Nu kan man byta ut dem mot en validerad och granskad variant.

Sjuksköterskan Liz-Marie Persson, i dag verksamhetschef vid Liljefors hemvård i Uppsala, har under studien använt sig av formuläret inom äldrevården. Hon framhåller ökad medvetenhet som den största behållningen.

– När patienterna vågar prata om sina besvär blir de också medvetna om biverkningarna som medicinerna ger. De kan också börja ifrågasätta varför de tar en viss medicin. Många äldre tar ju bara sin medicin utan att egent­ligen veta vad det är de tar.

Blanketten är nu på väg att spridas till läkemedelskommittéer i landet.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev