Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Cancercentra mörkar dyr behandling

Publicerad: 1 december 2014, 13:30

KORRIGERAD. TLV:s beslut gör att landets cancercentra tiger om behandling av svår prostatacancer. Nu skriver de att de tvingas välja mellan två onda ting.


”Vi känner oss surrade vid masten mellan Skylla och Karybdis …” Så  står det i ett brev till Socialstyrelsen skrivet av urologen Ola Bratt,  ordförande i den nationella vårdgruppen för prostatacancer vid Regionala  cancercentrum i samverkan.

Anledningen till att professionen känner sig tvingande att likt  Odysseus i den grekiska mytologin välja mellan två onda ting är en  situation som uppstått efter Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets,  TLV:s, beslut kring de båda cancerläkemedlen Zytiga och Xtandi.

De båda läkemedlen är registrerade för behandling av  kastrationsresistent metastaserad prostatacancer både före och efter  cytostatikabehandling.  Enligt brevskrivaren bedömer TLV dock bara att  behandlingen är kostnadseffektiv, ur ett samhällsperspektiv, efter  cytostatikabehandling. Vilket dock tillbakavisas av TLV, se artikel här  intill.

Att behandlingen inte subventioneras har, enligt Ola Bratt, lett till  att sjukvården som praxis inte nämnt behandlingen för de patienter som  rekommenderas cytostatikabehandling eller de som inte bedöms klara av  cytostatikabehandling på grund av hög ålder.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL, ska dock alla patienter  upplysas om olika behandlingsmöjligheter och beslut ska också fattas i  samråd med patienten.

”Samtidigt känner vi stor olust över att behöva upplysa våra  patienter om att det finns en effektiv, registrerad behandling som de  själva får betala mellan 100 000 och 1 000 000  kr för, när de flesta  inte har råd med behandlingen”

I brevet nämns två olika exempel på hur vården ska agera för att  följa HSL. I det ena tvingas de berätta för en man i åttioårsåldern att  han förmodligen inte skulle klara av en cytostatikabehandling men att  han kan få en behandling som sannolikt minskar hans smärta och förlänger  hans liv, till en kostnad av 30 000 kronor i månaden.

I det andra fallet ska en man i 60-årsåldern välja mellan gratis  cytostatikabehandling var tredje vecka eller tablettbehandling.  Behandlingarna är likvärdiga i effekt men tablettbehandlingen har färre  biverkningar och kostar 30 000 kronor i månaden.

”Vi känner oss surrade vid masten mellan Skylla och Karybdis och frågar därför:

1)      Är det förenligt med hälso- och sjukvårdslagen att undanhålla information om en godkänd, effektiv behandling?

2)      Är det etiskt försvarbart och förenligt med principen om en  jämlik vård att berätta för svårt cancersjuka patienter att det finns en  bra behandling som de inte har råd att betala för, en behandling som  endast ekonomiskt välbeställda män har tillgång till?”

Ola Bratt understryker att situationen inte är unik för  prostatacancer utan tyvärr förekommer vid ett antal cancersjukdomar och  att det därför är viktigt att det diskuteras ur etiskt och medikolegal  synvinkel. Socialstyrelsen har ännu inte svarat.

Dagens Medicin har sökt Ola Bratt som avböjer att kommentera brevet tills dess att Socialstyrelsen har svarat.

Jens Krey

Teamledare – nyheter

jens.krey@dagensmedicin.se

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev