Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Cox 2-hämmare hade olika inverkan på kärlfunktionen

Publicerad: 4 november 2003, 13:04

Läkemedlet celecoxib, Celebra, men inte rofecoxib, Vioxx, förbättrade en störd endotelfunktion hos råttor, som framkallats med en saltrik diet. Studien ger nya fakta till diskussionen om hjärtrisker och användning av smärtlindrande läkemedel av typen cox 2-hämmare.


Under flera år har cox 2-hämmarnas eventuella betydelse för hjärtsjukdom diskuterats. Olika studier har kommit fram till olika slutsatser. Inom EU pågår en utvärdering av dessa preparat med tonvikt på säkerhetsprofil och risk för biverkningar, bland annat inom hjärtområdet.  Försämrad endotelfunktion i blodkärlen är ett ofta använt mått på hjärt-kärlsjukdom. I en studie utförd på råttor jämfördes effekten av cox 2-hämmarna celecoxib och rofecoxib med det äldre antiinflammatoriska läkemedlet diklofenak, Voltaren, samt placebo. Studien utfördes av forskare från bland annat University of Zürich-Irchel, Schweiz.  Råttorna utfordrades med en saltrik kost i åtta veckor. Under de tre sista veckorna fick råttorna dessutom antingen 6 mg diklofenak, Voltaren, per kg kroppsvikt och dag, 2 mg rofecoxib per kg kroppsvikt och dag, 25 mg celecoxib per kg kroppsvikt och dag eller placebo.  Hos alla råttorna steg det systoliska blodtrycket under studien jämfört med startblodtryck. Hos de som fick rofecoxib eller diklofenak steg blodtrycket något ytterligare. Efter åtta veckor var blodtrycket 222,4 mm Hg för placebo, 225,4 mm Hg med rofecoxib och 225,5 mm Hg med diklofenak. Men med celecoxib stannade blodtrycket på 213,2 mm Hg.  Saltdiet minskade avslappningen i kärlens endotelvävnad efter tillförsel av acetylkolin hos råttor som behandlades med placebo. Hos dem som fick celcoxib motverkades försämringen, medan varken diklofenak eller rofecoxib hade någon sådan effekt.  Blodkärlens sammandragning efter det att man hämmat bildningen av kväveoxid blev trögare hos saltutsatta råttor som fick placebo, medan den inte påverkades av rofecoxib och diklofenak. Celecoxib normaliserade funktionen. Indikatorer på oxidativ stress höjdes av saltdieten, men normaliserades endast av celecoxib.  Forskarna menar att enbart celecoxib av de testade läkemedlen förbättrar kärlfunktionen och minskar förekomsten av oxidativ stress i samband med högt blodtryck som initieras av en saltrik diet. De hänvisar också till en artikel i tidskriften Hypertension (se länk i rutan uppe till höger) där celecoxib förbättrade endotelfunktionen hos patienter med högt blodtryck.  Huruvida dessa skillnader mellan celecoxib och rofecoxib motsvaras i några kliniska skillnader återstår att visa. För det krävs direkta större jämförande studier av cox 2-hämmare på patienter med högt blodtryck.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev