Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Delade åsikter om ansvar för läkemedelsförskrivning

Publicerad: 18 juni 2009, 09:10

Ansvaret för patienternas läkemedelslistor ses som alltifrån något som ”dumpas” på en, till en uppgift som man bör axla helt på egen hand. Det visar intervjuer med svenska allmänläkare. Vissa av synsätten kan äventyra patientsäkerheten.


Allmänläkare ansvarar enligt Socialstyrelsen för den egna läkemedelsordinationen och för att informera sig om vilka andra läkemedel patienten använder.

Men trots god kännedom om direktiven så varierar läkarnas uppfattning om hur ansvaret ser ut.

– Den bristande samsynen innebär flera risker, säger Pia Bastholm Rahmner, beteendevetare vid Läkemedelscentrum i Stockholms läns landsting, som undersökt läkares förståelse för förskrivning i en avhandling hon i våras lade fram vid Karolinska institutet i Solna.

I en studie som ingår i avhandlingen och som inom kort publiceras i tidskriften Annals of Family Medicine har hon intervjuat 20 allmänläkare på vårdcentraler i Stockholm. Läkarna fick svara på två frågor - dels vem de anser har ansvar för patienternas läkemedelslistor, dels hur de hanterar det ansvaret.

När svaren analyserades framträdde fem kategorier. Läkarna kunde dock växla mellan dem beroende på vilken patient de hade framför sig.

Den första kategorin ansåg att de mot sin vilja blivit ansvariga för andra läkares ordination, att ansvaret hade ”dumpats” över dem.

– De tycker att de får axla ett ansvar de inte är kompetenta att hantera, exempelvis för förskrivningen av cancerläkemedel. Ofta är det en följd av att sjukhusen har begränsat sin mottagningsverksamhet, säger Pia Bastholm Rahmner.

Den andra kategorin, som var den dominerande, var den mest passiva. Dessa läkare ansåg att de bara hade ansvar för sin egen förskrivning och gjorde inga extra ansträngningar för att få reda på vilka övriga läkemedel patienten använde. Ett stort ansvar lades på patienterna, framför allt på de unga och medelålders.

– Detta kan bli ett stort säkerhetsproblem, särskilt eftersom patienterna ofta inte är medvetna om att de ska agera informationsbärare, utan tror att läkaren har all information i sin dator.

Ett liknande synsätt fanns hos kategori nummer fem, som ansåg att patienterna bär ansvaret för att föra information vidare i vårdkedjan. ”Bara patienten har hela bilden av sin läkemedelsanvändning”, resonerade de.

– Det är viktigt att patienterna har koll på sina läkemedel, men ytterst få har all information. De besöker ofta flera vårdgivare och kommer inte alltid ihåg, säger Pia Bastholm Rahmner.

Det tredje synsättet beskriver hon som ”lite paternalistiskt”. Dessa läkare ville ta hela ansvaret själva och de ställer frågor, läser journalanteckningar och kontaktar andra förskrivare för att få fram hela bilden. 

– Det kan bli jättebra, men kan också ställa till problem. Följsamheten ökar ju och förskrivningen blir säkrare om patienterna är delaktiga och förstår varför de tar ett visst läkemedel.

Det fjärde synsättet anser Pia Bastholm Rahmner är det mest optimala: att läkare och patient delar på ansvaret. Medan läkaren står för säkerheten och hjälper patienten att förstå läkemedlet, ansvarar patienten för att ta sin medicin och tala om vilka andra läkemedel han eller hon tar.

– Men det är tidskrävande och många läkare byter till inställningen att de har hela ansvaret, eftersom de inte har tid att involvera patienten, säger Pia Basthom Rahmner.

Förra året kom den nya patientdatalagen som gör det möjligt att få tillgång till patienternas hela läkemedelsanvändning. Men att få tillgång till så mycket information kan göra att kategorin läkare som känner att ansvaret dumpats över dem kommer att öka, tror Pia Bastholm Rahmner.

– Det vore olyckligt, eftersom det är därifrån alla dåliga exempel som varit uppe i media kommer ifrån, exempelvis där äldre drabbats av läkemedelsvanvård. Man orkar bara se till sin lilla bit och ingen tar ansvar för helheten.

Hon anser att det finns en övertro på att mer information ska lösa förskrivningsproblemen.

– I dag letar man mest efter tekniska lösningar, men har man inte ansvarsfrågan klar för sig det bli stora problem. Ett sätt att öka medvetenheten vore att läkare fick diskutera ansvaret i grupper under ledning av exempelvis en klinisk farmakolog. Det är nödvändigt att skapa reflektion kring detta.

Läkare ska informera sig

Enligt Socialstyrelsen är läkare bara ansvariga för sin egen läkemedelsordination och ingen enskild person är ansvarig för en patients hela läkemedelslista. Däremot är läkaren skyldig att informera sig om vilka övriga läkemedel en patient använder samt för att den ordination man ger är lämplig utifrån den tillgängliga historiken.

Dela artikeln:

Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev