Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

”Det finns ingen läkare att rekrytera till jobbet”

Publicerad: 19 september 2014, 05:47

Debatten om avancerade specialistsjuksköterskor är livlig. Anna-Carin Andregård tycker att för mycket fokus hamnar på konkurrens om läkaruppgifter.


På kirurgiska vårdavdelningarna bedrivs en allt mer avancerad vård med ett ökat antal äldre och multisjuka patienter, vilket kräver hög kompetens och ett effektivt teamarbete. Krav på korta och intensiva vårdtider gör det svårt att upprätthålla patientsäkerheten och på ett tillfredsställande sätt informera patienter och närstående. På grund av hög personalomsättning och många nyutbildade sjuksköterskor är det även svårt att upprätthålla en hög kompetens, och därför har avancerade specialistsjuksköterskor en viktig funktion. Det är en för Sverige ny och unik sjuksköterskeroll med hög akademisk kompetens med tydligt kliniskt fokus. För att bli avancerad specialistsjuksköterska krävs motsvarande två års hel­tids­studier efter sjuksköterskeexamen samt erfarenhet från kirurgisk vård.

På kirurgiska vårdavdelningar kan det vara svårt med läkarnärvaron på avdelningen då kirurger ofta har flera uppdrag utanför avdelningen, som operation, mottagning, endoskopi och konsultverksamhet. Många avdelningar har underläkare som gör ett fantastiskt arbete med att bedöma patienter och sköta det administrativa arbetet runt patienten. Problemet är att de ofta blir lämnade ensamma, ibland med stor arbetsbörda och ofta är de inte insatta i rutiner eller i de specifika diagnoser som är aktuella på avdelningen. Det är inte alltid som informationen till patienterna blir tillfredsställande. Nya läkare frågar ofta sjuksköterskorna:  hur brukar ni göra? . Genom årtionden har sjuksköterskor förväntats  handleda  nya läkare utan att det ligger i deras uppdrag. När nu personalomsättningen är hög bland sjuksköterskor på vårdavdelningar är det ingen som vet  hur man brukar göra . Som sjuksköterska förväntas du dessutom göra arbetsuppgifter som ligger utanför sjuksköterskans formella kompetens.

Att dagens sjuksköterskeutbildning inte ger tillräcklig kunskap och klinisk träning för att själv­ständigt kunna arbeta inom akutsjukvården har tidigare debatterats här och jag kan bara hålla med. Det är absurt att en nyutbildad förväntas göra samma jobb och göra lika kvalificerade bedömningar som en sjuksköterska som har arbetat i 30 år. Det är som att säga till en nyutbildad läkare att  operera en galla själv . Läkarna tar oftast ingen hänsyn till att sjuksköterskan är ny i sin roll och behöver tydligare ordinationer och vägledning.

Jag anser att vårdavdelningarna i dag ofta saknar ett kliniskt ledarskap, en erfaren sjuksköterska som kan coacha nya sjuksköterskor och ha en överblick över patienterna som vårdas på avdelningen. Detta kliniska ledarskap ingår i den avancerade specialistsjuksköterskan roll då hon/han alltid finns tillgänglig på avdelningen. Detta leder till att nya sjuk­sköterskor och läkare har någon att fråga och patienter och anhöriga kan få kvalitativ information oberoende av läkarens/sjuksköterskans erfarenhet.

Efter avslutad masterexamen arbetar jag sedan ett halvår tillbaka som avancerad specialistsjuksköterska på en kirurgisk akutvårdsavdelning. Jag upplever att jag fyller just denna funktion, att vara en närvarande coach, svara på frågor, lösa logistiska problem, bedöma patienter som försämras, ordinera övervakningsgrad och vid behov göra vissa traditionella läkaruppgifter vilket leder till mindre väntan för patienter och det underlättar sjuksköterskornas arbete.

Mitt arbete innebär även en förbättring av flödet på avdelningen då jag direkt kan agera på provsvar och röntgensvar vilket resulterar i att alla beslut inte måste vänta till nästa rond eller tills läkarna är färdiga med arbetsuppgifter som ligger utanför avdelningsarbetet. Min roll som avancerad specialistsjuksköterska är ett komplement i teamet runt patienten och jag har ett nära samarbete med ansvarig läkare samt underläkare och vi planerar dagens arbete tillsammans. Jag vill påstå att min funktion förbättrar arbetsmiljön för både läkare och sjuksköterskor. Med tanke på att den avdelning jag arbetar på inte bemannas av fasta avdelningsansvariga läkare står jag som avancerad specialistsjuksköterska för den kontinuitet som tidigare har saknats på avdelningen.

Min närvaro har lett till att underläkarna i högre grad hinner undersöka patienterna och utföra ordentliga utskrivningssamtal. De får även ökad möjlighet att vara med på operationer och mottagningar vilket är uppskattat. Farhågan att denna nya roll skulle förstöra nya läkares möjlighet att lära sig avdelningsarbetet och träffa patienter har enligt min åsikt och underläkarnas utvärdering inte besannats, tvärtom kompletterar vi och lär av varandra. Många medicinstuderande har tackat mig för att jag har introducerat och brytt mig om dem, när de har lämnats av sin tilltänkta handledare.

Den unika kombinationen av omvårdnad och utökad medicinsk kompetens tillsammans med lång erfarenhet från akut kirurgisk vård leder till en högre vårdkvalitet och patientsäkrare vård. Jag är inte anställd i syfte att endast  göra läkaruppgifter  utan för att förbättra patientsäkerheten, flödet och handledningen och inte minst för att förbättra kontinuiteten och underlätta för samtliga i teamet runt patienten.

På frågan varför vi inte anställer en läkare i stället blir svaret: Det finns ingen läkare att rekrytera till jobbet, vilken kirurgiskt intresserad läkare vill läsa omvårdnadsvetenskap, bara sköta avdelningsarbetet utan att operera och dessutom vara coach för sjuk­sköterskor resten av sin yrkeskarriär?

Det är det som är den avgörande skillnaden, en underläkare kan vara fantastiskt duktig och engagerad men kommer att se avdelningsplaceringen som en språngbräda mot något annat, medan jag ser denna tjänst som målet för min yrkeskarriär, det blir en viss skillnad på det långsiktiga engagemanget då.

Relaterat material

Avancerad SpecSsk

deb”Det råder redan en rollförvirring i svensk sjukvård”

deb”Låt oss utreda konsekvenserna innan vi läkare släpper uppgifter”

deb"Nya utbildningen kan rädda sjukvårdssystemet"

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev