Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

torsdag22.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Diabetesmedel kan ge fraktur

Publicerad: 29 april 2008, 14:10

Långvarig behandling med glitazoner mot typ 2-diabetes kan öka risken för benfrakturer, enligt en ny studie. Resultaten bekräftar tidigare fynd på området.


De  så kallade glitazonerna har på senare tid ifrågasatts sedan metaanalyser pekat på en bristande hjärt-kärlsäkerhet. Tidigare forskning har även pekat på att läkemedelsklassen kan ha negativa effekter på skelettet.

Nu har amerikanska och schweiziska forskare vid bland annat Universitetssjukhuset i Basel undersökt kopplingen mellan olika orala diabetesläkemedel och risken för frakturer.

I deras analys ingick 1 020 patienter med typ 2-diabetes från Storbritannien som diagnostiserats med fraktur efter lågenergitrauma. De jämfördes med 3 728 ålders- och könsmatchade typ-2 diabetiker utan frakturer.

Resultaten visade att patienter som behandlats med rosiglitazon eller pioglitazon i mellan 12 och 18 månader hade en 2,4 respektive 2,6 gånger högre risk för frakturer, framförallt i vrist och höft, jämfört med kontrollerna. Sambandet ökade med storleken på dosen av glitazoner och gällde även efter justering för riskfaktorer som ålder, kroppsmasseindex och användning av andra diabetesläkemedel.

Den ökade risken för frakturer som sågs med glitazoner, sågs däremot inte med andra diabetesmedel.

Forskarna konstaterar att resultaten baseras på relativt få patienter som fått glitazoner, men anser ändå att de ger ytterligare bevis för ett samband mellan långvarig användning av glitazoner och frakturer.

Archives of Internal Medicine 2008; 168: 820-825

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev