Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Fredag16.04.2021

Kontakt

Annonsera

Meny

Starta din prenumeration

Prenumerera

Sök

Läkemedel

Eplerenon minskade förstorat hjärta lika bra som ACE-hämmare

Publicerad: 30 September 2003, 09:50

Eplereon, en selektiv aldosteronblockerare, var lika effektiv som ACE-hämmaren enalapril för att minska en redan förstorad vänsterkammare hos hjärtpatienter. En kombination av båda läkemedlen var ännu mer effektiv än enbart eplerenon.


Ökad aktivitet hos det blodtrycksreglerande renin-angiotensin-aldosteron-systemet kan ses hos patienter med förstorad vänsterkammare och förhöjd hjärt-kärlrisk. Data från Life-studien visade att blockad av angiotensin II leder till en minskad massa hos en förstorad vänsterkammare oberoende av blodtryckssänkningen.  För att utvärdera effekten av en selektiv aldosteronblockerare, eplerenon, på blodtryckspatienters förstorade vänsterkammare gjordes en randomiserad dubbelblind studie på 202 patienter. Studien utfördes av forskare vid bland annat University of Michigan Health System, Ann Arbor, Michigan, USA och Pharmacia (numera en del av Pfizer) som står bakom eplerenon.  I studien, som pågick i nio månader, fick 64 patienter 200 milligram eplerenon per dag och 71 fick 40 milligram av ACE-hämmaren enalapril per dag. 67 patienter fick både 200 milligram eplerenon och 10 milligram enalapril per dag. Förändringar av vänsterkammarens massa mättes med magnetkamera.  Hos dem som behandlades med eplerenon minskade vänsterkammaren med 14,5 gram jämfört med före behandlingen, medan enalapril minskade massan med 19,7 gram. Skillnaden mellan dessa var inte statistiskt säkerställd. Hos patienter som fick kombinationsbehandlingen minskade massan med 27,2 gram, vilket var signifikant mer än för enbart eplerenon.  Författarna konstaterar att eplerenon var lika effektiv som ACE-hämmaren enalapril för att sänka blodtrycket och minska en förstorad vänsterkammare. Dock var kombinationen av båda läkemedlen mer effektiv än enbart eplerenon.

Sten Erik Jensen

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev