Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Läkemedel

Evidens för det mest väletablerade diabetesmedlet ifrågasatt

Publicerad: 19 september 2014, 12:26

EASD 2014 Saknar metformin evidens? Den frågan ställdes på en av EASD:s mest välbesökta debatter.


Ofta är det nya läkemedel som är föremål för diskussioner och kontroverser när experter samlas på möten. Men när EASD valde ut ämnen till den stora Michael Berger-debatten i år var det evidensen för det mest väletablerade läkemedlet av alla vid typ 2-diabetes – metformin – som ifrågasattes.

Studien UKPDS var den största diabetesstudien under sin tid och sedan den publicerades 1998 har den ansetts vara en av milstolparna inom diabetesfältet. Under debatten argumenterade Rury Holman, professor i Oxford och en av huvudförfattarna bakom UKPDS, för att det saknas sådant vetenskapligt underlag för användningen av metformin som krävs av nya läkemedel.

– Det är intressant att Rury Holman som ledde den studie som alla lutar sig mot för användningen av metformin var den person som argumenterade för att det saknas evidens för läkemedlet, kommenterar Björn Eliasson, professor vid Sahlgrenska akademin.

Den andra parten i debatten var Harold Lebovitz, professor vid State University of New York. Han argumenterade för att det finns en övertygande evidens för metformin, även om han i likhet med Rury Holman instämmer i att det är en brist att det bara finns en stor randomiserad studie av läkemedlet.

Någon konsensus uppnåddes inte under mötet. Björn Eliasson anser att Rury Holman har en poäng i att det saknas tydlig evidens för metformin.

– De krav på randomiserade kliniska prövningar och fyra till fem år långa säkerhetsstudier som anses nödvändiga för godkännande av nya läkemedel i dag har absolut inte ställts på metformin. Samtidigt finns ett antal observationsstudier som stödjer resultaten från UKPDS liksom många års kliniska erfarenheter, vilket gör att de flesta läkare i dag är överens om nyttan av användning av läkemedlet och dess plats som förstahandsläkemedel vid diabetes, säger han.

Dela artikeln:


Dagens Medicins nyhetsbrev

Välj nyhetsbrev